facebook

ZALOŽENÍ ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Alternativním fondem je podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) myšlen subjekt oprávněný ke správě majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Tento subjekt je veden v seznamu ČNB, ale nepodléhá přitom jejímu dozoru. V praxi se jedná o českou alternativu family & friends účtu.

Účelem takových fondů je společné investování peněžních prostředků na základě předem určené a schválené strategie.

PRAVIDLA A OMEZENÍ ALTERNATIVNÍHO FONDU

 • Nesmí být veřejně nabízen.
 • Nemá stanoven minimální kapitál.
 • Nejsou stanoveny požadavky na personální obsazení.
 • ČNB nad alternativním fondem nevykonává dohled.
 • Po celou dobu svého fungování musí na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na vlastních webových stránkách mít údaj, ze kterého vyplývá, že nepodléhá dohledu ČNB.

PRO KOHO JE ZŘÍZENÍ FONDU VHODNÉ

 • Makléřské společnosti
 • Obchodníkům na burze
 • Majetným investorům
 • Správcům nemovitostí a majetku

JAKÉ JSOU VÝHODU ALTERNATIVNÍHO FONDU

 • Lehká dostupnost
 • Nenáročné vedení administrativy
 • Rychlost založení
 • Nízké startovní a udržovací náklady

JAKÉ JSOU JEHO NEVÝHODY

 • Nesmí přesáhnout rozhodný limit € 100 000 000 (max € 500 000 000).
 • Nesmí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

PROCES ZALOŽENÍ FONDU

1. URČENÍ SPOLEČNOSTI, NA KTEROU SE FOND REGISTRUJE

Ze všeho nejdříve je nutné určit společnost, na kterou se fond registruje. Mezi nejčastěji volené subjekty patří společnost s ručením omezeným. Zde máte možnost zvolit registraci na již stávající společnost nebo si založit novou.

Mějte ale na paměti, že pokud se rozhodnete založit novou společnost, zabere Vám to náležitý čas (o tom, jak společnost zařídit se můžete dozvědět v naší sekci založení společnosti s.r.o/a.s.).

2. ZŘÍZENÍ LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFICATION)

Dalším bodem při zřízení alternativního fondu je získání LEI čísla. To si můžete vyřídit sami přes Centrální depozitář cenných papírů nebo můžete tento krok přeskočit a nechat jej na nás.

Důvod, proč je nutné zřídit LEI číslo je ten, že si díky němu budete moci otevřít brokerský účet. Pro zrychlení vyřizovacího procesu o něj můžete zažádat spolu se žádostí o zápis k ČNB.

3. ŽÁDOST O REGISTRACI U ČNB

Jak jsme se již zmínili výše, je třeba podat žádost k ČNB. Jako většina podobných žádostí, i tento proces bude trvat maximálně třicet dní od podání veškerých potřebných dokumentů. Jakmile máte k dispozici veškerou dokumentaci, můžete poslat žádost přes datovou schůzku ČNB nebo přes elektronickou podatelnu ČNB.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

 • Popis strategie,
 • Informace o jednateli,
 • Informace o zakladateli fondu.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Jak jsme se již výše zmínili, k tomu, abyste mohli podat žádost o registraci u ČNB, potřebujete doložit strategii. Tímto termínem se rozumí popis aktivit, které bude fond vykonávat se svěřenými prostředky za účelem dosažení zisku. Ty mohou být ve výsledku velmi různorodé a je vhodné se o nich pobavit s investičními odborníky.

Nastane-li v průběhu fungování fondu situace, že je třeba změnit investiční strategii, musí být tento záměr nejprve oznámen u ČNB.

4. ÚKOLY V PRŮBĚHU FUNGOVÁNÍ FONDU

Nedílnou součástí založení alternativního fondu jsou i navazující úkoly, které s tím souvisí. Mezi ty patří například vedení účetnictví a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Povinností alternativního fondu dle §15 ZISIF je i pravidelný report pro ČNB viz. níže.

 • OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ (ROFOS10) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
 • OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“ (ROFOS13) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
 • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS36) – roční báze, do 30.1 následujícího roku
 • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS37) –roční báze, do 30.1 následujícího roku

VYUŽIJTE NAŠICH ODBORNÝCH SLUŽEB

Naše firma se problematikou založení alternativních fondů zabývá již několik let. Ve svém týmu pracovníků máme kvalitní poradce a právníky, kteří jsou schopni flexibilně reagovat na požadavky klienta a založit fond se všemi jeho právními náležitostmi.

CHCI ZALOŽIT ALTERNATIVNÍ FOND

Nechte založení alternativního fondu na profesionálech! Stačí, když vyplníte nezávazný formulář a my se s vámi obratem spojíme.