facebook

Založení odštěpného závodu zahraniční společnosti

Vlastníte zahraniční společnost a potřebujete rychle začít podnikat v ČR? Založíme Vám odštěpný závod (pobočku zahraniční společnosti), který vyhoví přesně Vašim požadavkům a možnostem.

Výhody založení odštěpného závodu

1) Podnikání v ČR bez nutnosti založení nové samostatné společnosti.
2) Odpadá nutnost skládat základní kapitál.
3) Rychlé řešení, pokud potřebujete podnikat v ČR bez zbytečných průtahů.
4) Odštěpný závod je část společnosti s hospodářskou a funkční samostatností.
5) Povinným orgánem odštěpného závodu je fyzická osoba.
6) Odštěpný závod lze kdykoliv jednoduše zrušit.

Co je to odštěpný závod a kdo jeho založení v ČR nejčastěji využívá?

Odštěpný závod je pobočka zahraniční mateřské společnosti. Disponuje svými financemi a řídí ho jiné vedení než hlavní společnost. Odštěpný závod se může jmenovat jinak než mateřská společnost, nemá právní subjektivitu a vede si samostatné účetnictví. Zakládání odštěpného závodu nejčastěji využívají banky, pojišťovny, operátoři, ale také menší podnikatelské subjekty.

V čele závodu stojí tzv. vedoucí odštěpného závodu

Vedoucí je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu. Při této činnosti vystupuje jako zástupce zřizovatele, nejedná se tedy o samostatný statutární orgán. Vedoucí se zapisuje do obchodního rejstříku.

Postaráme se o to, aby Vás založení odštěpného závodu stálo co nejméně úsilí

Založení odštěpného závodu s sebou přináší řadu administrativních úkonů a formalit. S námi se jim vyhnete:

  • Vyřízení vydání živnostenského oprávnění pro odštěpný závod.
  • Jednání před živnostenským úřadem.
  • Příprava veškerých dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku.
  • Jednání s rejstříkovým soudem.

Cena založení odštěpného závodu od 18 000 Kč bez DPH

Dokumenty, které potřebujeme k založení odštěpného závodu

  • Výpis z obchodního rejstříku zakladatele odštěpného závodu ve státě sídla společnosti.
  • Stanovy zakladatele odštěpného závodu.
  • Výpis z katastru nemovitosti, ve které bude sídlo pobočky, a souhlas vlastníka.
  • Čestné prohlášení a podpisový vzor osoby navržené do funkce vedoucího odštěpného závodu.
  • Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku ze strany zakladatelské společnosti a jeho statutárního orgánu.
  • V případě, že budete žádat zastoupení před úřady, též plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Spolehněte se na naši komplexní právní a administrativní podporu při založení odštěpného závodu

Vyplňte nezávazně formulář. Ozveme se a sdělíme Vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na [email protected].