facebook

ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU

Svěřenské fondy nejčastěji slouží jako nástroj ke správě rodinného či firemního majetku. Konkrétně vznikají vyčleněním části majetku z vlastnictví zakladatele fondu a ten se stává samostatným. Všechny takové fondy mají stejný základ, kdy se jedná o entitu bez právní subjektivity. Fond je právní nástroj, mezinárodně je známý také jako „trust”.

Důležité je, že na základě české právní úpravy během jeho existence takto vyčleněný majetek nepatří nikomu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších důvodů, proč je výhodné fond založit. Jinými slovy jedná se o soubor majetku bez vlastníka, který je vyčleněn za určitým účelem.

S každým takovým fondem jsou vždy spojeni alespoň 3 lidé (někdy tři skupiny lidí). Konkrétně je to zakladatel, který svěřuje svůj majetek (založením přestává být jeho vlastníkem), obmyšlená osoba, která majetek v budoucnu získá (nebo z něj profituje postupně od založení) a nakonec svěřenský správce, který se o vyčleněný majetek stará a řídí se pravidly od zakladatele.

Fond lze zřídit na základě smlouvy o vyčlenění majetku, přičemž musí mít formu notářského zápisu. Při jeho založení je třeba pamatovat i na zápis do veřejného rejstříku, volbu orgánů, jeho správu a vedení účetnictví. Jak založení, tak fungování fondu je ošetřeno zákony. Nechcete-li ztrácet čas jejich studiem a vyhnout se omylům, dejte nám vědět a vše zařídíme!

CENA ZA ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU

U nás máte první konzultaci k založení fondu zdarma. Na ní si ujasníme, zda je pro vás takový fond vhodný, a vysvětlíme vám, jak funguje. Poté vám nastíníme konkrétní možnosti a cenu.

Cena za službu založení svěřenský fond se většinou pohybuje v rozmezí 60 000–70 000 Kč.
K té je potřeba přičíst odměnu pro notáře za vyhotovení potřebných zápisů, cca 20 000 Kč.
U komplikovanějších struktur fondů se cena odvíjí podle rozsahu konkrétního schématu.

Následné náklady za správu fondu se odvíjejí od toho, zda vámi jmenovaný svěřenský správce bude pobírat odměnu či nikoli. Případně zda využijete administrativních a účetních služeb.

JAK ZALOŽENÍ FONDU ČI TRUSTU FUNGUJE

1 /

Nejprve nám níže vyplníte nezávazný poptávkový formulář

2 /

Kontaktujeme vás a domluvíme se na úvodní konzultaci

3 /

V případě zájmu o službu uhradíte smluvenou částku

4 /

Zpracujeme všechnu dokumentaci a o vše se pak už postaráme

5 /

Po zdárném zapsání fondu do rejstříku vám dáme vědět!

Časté dotazy našich klientů

Svěřenský fond je právní nástroj, který lze v ČR znovu používat od roku 2014. Zatímco v zahraničí jsou svěřenské fondy (trusty) dobře známé a oblíbené. Všechny takové fondy mají stejný základ – jedná se o entitu bez právní subjektivity. Jinými slovy jde o soubor majetku bez vlastníka, který je vyčleněn za určitým účelem ve prospěch třetích osob.

Zajímavé je, že na základě právní úpravy, během existence fondu vyčleněný majetek nepatří nikomu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších důvodů, proč je výhodné jej založit.

S každým svěřenským fondem jsou spojeni alespoň tři lidé (někdy tři skupiny lidí). Pokud porozumíme tomu, co dělají, můžeme pochopit, jak svěřenský fond funguje.

První osoba založí fond, do kterého vyčlení majetek. Tato osoba se nazývá zakladatel. Jakmile majetek do fondu vyčlení, přestává být jeho vlastníkem. Majetek se tedy nestane součástí jeho pozůstalosti a on si ve vztahu k tomuto majetku nastaví vlastní pravidla.

Další osoba majetek jednoho dne obdrží. Buď z něj bude profitovat postupně nebo jej získá najednou. Tato osoba se nazývá obmyšlený. Ten následně může získat majetek, až nastane určený čas nebo po splnění podmínek, které zakladatel při založení určil.

Třetí osoba se mezitím o vyčleněný majetek stará. Tato osoba se nazývá svěřenský správce. Ten se řídí pravidly, která zakladatel určil, a jedná v souladu s účelem fondu a v nejlepším zájmu obmyšlených osob. Během existence fondu, je vyčleněný majetek zapsán na jméno svěřenského správce, ovšem tento majetek správci nepatří.

  • Máte-li děti z předchozího vztahu, pak se založení tohoto fondu zvlášť doporučuje
  • Přejete si předat majetek vnoučatům, přičemž nechcete, aby ho získaly vaše děti
  • Přejete si uložit stranou peníze, aby vnoučata mohla jít studovat lepší univerzitu
  • Podnikáte a přejete si ochránit majetek před riziky, která z této činnosti mohou plynout (např. úpadek) či před možnými budoucími osobními riziky (např. rozvod)
  • Přejete si, aby majetek v budoucnu přešel na vaše děti, ale z nějakého důvodu jim ho nechcete jednoduše přenechat – např. protože mají problémového partnera či omezenou schopnost hospodařit s penězi (gamblerství, mentální handicap apod.)
  • Vybudovali jste rodinnou firmu a máte pocit, že vaše děti nebudou nejlepšími manažery, přesto ale chcete, aby čerpaly výhody jako by vlastníky firmy byly
  • Chcete sami rozhodnout, jak bude s majetkem po vaší smrti naloženo, a získat jistotu, že rozhodnutí, která jste učinili, nebudou moci být zpochybněna
  • Přejete si vyhnout se budoucím nevítaným změnám v oblasti dědických daní (aktuálně se na nemovitý majetek vložený do fondu vkládá neuplatňuje se 4% daň)
  • Přejete si založit fond, který by nesl vaše jméno, a vyplácela se z něj stipendia či podobná ocenění, např. ve vašem rodném městě, na vámi studované škole atd.
  • Jste skupina lidí, která sdílí zájem (stavební investice, dostihový kůň, víkendový dům) a hledáte jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu pro jeho správu

Martin je podnikatelem, který provozuje výškové práce. Jeden z jeho pracovníků se při práci těžce zraní a jeho rodina se s ním soudí. Soud nakonec rozhodne, že Martin svého pracovníka dostatečně nevyškolil ohledně bezpečnosti práce, a porušil tak péči řádného hospodáře. Martinovi proto vyměří úhradu dlouhodobé léčby a způsobené újmy.

Martin byl sice proti podobnému riziku pojištěn, ale peníze z pojistky mu nestačí a bude nucen prodat rodinný dům, ve kterém žije s partnerkou a dětmi, aby vše uhradil.

Jak by Martin mohl ztrátě domu předejít? Upozorníme, že povinnosti uhradit újmu se tím nevyhne, ale mohla by mu zůstat střecha nad hlavou. Pokud by totiž včas (tedy v době, kdy se mu daří a nic se neděje) založil svěřenský fond a dům do něj vložil s úmyslem zachovat jej ve prospěch rodiny, pak by mu nadále nepatřil. A nemohl by o něj přijít.

Martin by v takovém musel jmenovat svěřenského správce (např. nezávislého advokáta či kamaráda), kterému nastaví pravidla, jakým způsobem může s majetkem ve fondu nakládat. Správců může být i víc, doporučuje se nechat jmenovat alespoň dva. Správce je člověk, který bude za majetek ve fondu odpovědný, ale nestává se jeho vlastníkem.

Svěřenský správce by měl za úkol spravovat majetek ve prospěch obmyšlených osob, což by byla Martinova manželka a děti, případně jeho vnoučata. Ve chvíli, kdy by se Martinův pracovník těžce zranil a soud mu vyměřil úhradu újmy, Martin by byl stále povinen peníze zaplatit, avšak domu by se to nikterak nedotklo, protože dům by Martinovi již nepatřil. Neměl by k němu přístup, a třetí strana by tak po něm nemohla žádat jeho prodej.

Jiří je 52letý úspěšný podnikatel, který má s manželkou dvě děti. V současnosti ale žije s novou přítelkyní, se kterou má dceru. S manželkou se ovšem nerozvedl a ta Jiřího novou partnerkou nesnáší. Jiří nečekaně zemře na infarkt.

Pozůstalí mají problém. Jeho zákonnými dědici jsou všechny děti z obou vztahů a manželka. Současná partnerka nemá na podíl z dědictví nárok. Dědictví tedy bude potřeba rozdělit na 4 části (manželka a 3 děti). Jiřího partnerce to způsobí problémy a velmi pravděpodobně bude muset prodat současné bydlení a manželce a jejím dětem vyplatit majetek, na který mají zákonný nárok. Je téměř jisté, že se nevyhnou konfliktu.

Jak by mohl Jiří ochránit svou současnou partnerku, zajistit jí klidné bydlení a finanční prostředky a zároveň spravedlivě podělit všechny své děti?

Jednoduchým řešením by byl svěřenský fond, kde by byl Jiří zakladatelem. Po dobu svého života by zároveň mohl být svěřenským správcem, ale potřeboval by k sobě ještě alespoň jednu nezávislou osobu. Obmyšlení by byli všechny jeho současné (i budoucí) děti a současná partnerka. Pravidla by nastavil takovým způsobem, aby partnerka mohla žít v jejich domě a měla k dispozici dostatek peněz. Děti by byly podporovány ve studiu nebo dalších aktivitách a jednoho dne by jim mohl být celý majetek poměrově rozdělen.

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ZALOŽENÍ

Vyplňte nám prosím formulář níže a v pracovní dny se vám do 24 hodin ozveme. Chcete-li cokoli probrat, zavolejte nám na číslo +420 602 654 355 či napište e-mail na [email protected].

Proč poptat založení svěřenského fondu zrovna od nás

Nízké ceny
služeb

Dostupné pro firmy
i podnikatele

Bohaté
zkušenosti

Jsme sehraný
tým profesionálů s praxí

Vše pod
1 střechou

Od založení přes sídla
po změny a další služby

Spokojení
zákazníci

Pomohli jsme přes
3 500+ firmám a OSVČ

Vše vždy vyřizujeme rychle, levně a profesionálně.