facebook

Založení s.r.o. společnosti za 7 990 Kč

Potřebujete nastartovat nový projekt a začít podnikat s novou společností v Česku? Nepotřebujete nutně společnost s historií?

Pak je založení společnosti s.r.o. pro Vás to správné řešení. V průběhu 5 pracovních dní Vám založíme společnost přesně podle vašich požadavků.

Úspěšné a hladké založení bez komplikací vyžaduje perfektní znalost patřičných procesů a precizně zvládnuté administrativní úkony. Případné chyby vás mohou stát mnoho času a peněz. Nezatěžujte se tedy studováním procesů a papírováním, svěřte založení Vaší společnosti do rukou odborníků. Díky bohatým zkušenostem v oboru za Vás vše vyřídíme - rychle, diskrétně a profesionálně.

Součástí služby založení je samozřejmě bezplatná vstupní konzultace a příprava potřebných podkladů. Po založení Vám rádi pomůžeme také s registrací k potřebným daním (daň z příjmu, silniční daň, DPH apod.)

Kolik stojí založení s.r.o.?

Naše ceny za založení nové společnosti jsou férové a transparentní. Nezamlčíme skryté a dodatečné poplatky, u nás vždy víte, kolik vás bude s.r.o. nebo doplňková služba stát.

Varianta A - základní

7990 Kč

 • Notářský zápis v elektronické podobě
 • Vyřízení živnostenského oprávnění
  volné živnosti v hodnotě 1 000 Kč
  (zahrnuto v ceně založení)
 • 1 a více jednatelů, společníků
 • Zjednodušená zakladatelská listina Co je to?
 • Základní kapitál do 20 000 Kč
 • Virtuální sídlo Praha 5 - STANDARD na 1 rok za 1000 Kč (není v ceně)
 • V ceně 20 minut konzultace zdarma*

Varianta B - standardní

13490 Kč

 • Notářský zápis v elektronické podobě
 • Vyřízení živnostenského oprávnění
  volné živnosti v hodnotě 1 000 Kč
  (zahrnuto v ceně založení)
 • 1 a více jednatelů, společníků
 • Společenská smlouva Co je to?
 • Možnost vydat kmenové listy
 • Základní kapitál do 200 000 Kč
 • Virtuální sídlo Praha 5 - STANDARD na 1 rok za 1000 Kč
 • V ceně 60 minut konzultace zdarma*

* V ceně založení s.r.o. jsou zahrnuty konzultace dle jednotlivého balíčku. V případě, že dojde k přesažení stanovené doby hradí zákazník každou započatou hodinu ve výši 1 000 Kč bez DPH / hodina.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Co vše zahrnuje služba založení s.r.o.?

 • Bezplatnou konzultaci před i po založení společnosti.
 • Ověření a rezervaci názvu společnosti u notáře.
 • Počet jednatelů a společníků dle Vaší volby.
 • Vyhotovení zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy dle Vašich specifikací.
 • Stejnopis notářského zápisu v elektronické podobě.
 • Složení základního kapitálu do 20 000 Kč z našich prostředků.
 • Možnost vkladu vlastního kapitálu nad 20 000 Kč.
 • Možnost zřízení bankovního účtu pro složení základního kapitálu.
 • Ohlášení živností a jejich zápis do živnostenského rejstříku.
 • Odměnu notáři, poplatky za ohlášení živnosti.
 • Soudní poplatky a další související náklady.
 • Přidělení IČO a elektronický výpis z obchodního rejstříku.
 • Přípravu podkladů pro registraci k dani z příjmu právnických osob.
 • Virtuální sídlo na 1 rok na Praze 5 za zvýhodněnou cenu.
 • Skenování veškeré přijaté pošty pro Vaši společnost.
 • Zápis společnosti do OR během 5 pracovních dní.

Doplňkové služby k založení s.r.o.

Služba Cena
Konzultace při založení společnosti 1 000 Kč / hodina
Ohlášení vázaných / řemeslných / koncesovaných živností 1 000 Kč
Základní kapitál do 200 000 Kč (z vlastních prostředků) 2 000 Kč
Základní kapitál nad 200 000 Kč (z vlastních prostředků) 4 000 Kč
Ustanovení cizinců do funkce jednatele / společníka 2 000 Kč
Příprava a odbavení registrace k DPH od 5 000 Kč
Příprava a odbavení registrace k silniční dani 1 000 Kč
Účetní služby od 1 499 Kč
Právní poradenství dle rozsahu požadavku
Pronájem zasedací místnosti na Praze 1 800 Kč / hod
Založení společnosti s.r.o. expres do 48 hod 2 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Jak služba funguje?

Vše vyřídíme na základě plných mocí. Název společnosti zarezervujeme u notáře, připravíme Vám kompletní dokumentaci, vy jí pouze doručíte s ověřeným podpisem na adresu naší kanceláře a vše ostatní již necháte na nás. Náročnou administrativu a obíhání úřadů tak zredukujete na jednu návštěvu pošty a váš drahocenný čas můžete věnovat důležitějším věcem.

Rekapitulace procesu:

 1. Zašlete poptávku,
 2. obratem Vás kontaktujeme, abychom si potvrdili potřebné náležitosti,
 3. připravíme Vám plnou moc a veškeré související podklady,
 4. po obdržení platby a potřebné dokumentace ihned objednáváme notáře k založení,
 5. vaše společnost je založena a připravena k podnikání.

Jak dlouho založení s.r.o. trvá?

Průměrně doba založení trvá 72 hodin. Dokumentaci k založení Vám připravíme obratem a pak už záleží jen na tom, jak rychle ji od Vás obdržíme podepsanou. Díky úzké spolupráci s renomovanou notářskou kanceláři získáme k založení termín přednostně.

Co ode mě k založení potřebujete?

Pro přípravu dokumentace potřebujeme znát alespoň základní informaci o struktuře společnosti, tedy:

 • Název společnosti
 • Výše základního kapitálu
 • Adresu sídla
 • Údaje o jednateli a společníkovi
 • Zvolené živnosti

Seznam živností

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.

Časté dotazy

Potřebujete společnost s kapitálem nad 20 000 Kč ale nemáte potřebné prostředky?

Společnost založíme na nás a následně provedeme převod. Cena založení je zde navýšena o poplatky za převod dle aktuálního ceníku a dle rozsahu provedené práce.

Potřebujete kmenové listy, vymezení práv jednatelů / společníků, předkupní právo, nebo jiné specifické stanovy společenské smlouvy?

Ve spolupráci s naším notářem Vám připravíme návrh společenské smlouvy vč. požadovaných specifikací, abychom vše mohli následně vyladit k Vaší spokojenosti. Cena založení je zde navýšena o poplatky notáři a rozsah provedené práce.

Mohu si společnost založit i jako cizinec?

Ano, pokud máte trvalý pobyt na území České republiky, nic se pro Vás nemění. Bez trvalého pobytu na území ČR je zapotřebí doložit ověřený výpis z rejstříku trestů z domovské země s certifikovaným překladem. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce

Co to jsou živnosti a jak je správně vybrat?

Živností se rozumí označení činnosti, kterou bude společnost (nebo OSVČ) provozovat za účelem dosažení zisku. Počet živností (oborů ve kterých bude společnost/OSVČ podnikat) je neomezený, avšak pro řadu činností musíte doložit příslušnou kvalifikaci, bez které Vám živnostenské oprávnění úřad nevydá. Živnosti se dělí do 4 kategorií, které naleznete výše.

Obory v kategorii volné živnosti nevyžadují doložení kvalifikace, pro živnosti vázané, řemeslné a koncesované pak musíte doložit ve většině případů patřičné vzdělání a praxi v oboru. Detailní popis a konkrétní podmínky pro získání daných živností naleznete při jejich rozkliknutí.

Pokud si nejste s výběrem jistí, samozřejmě Vám rádi pomůžeme.

Jaký je rozdíl mezi jednatelem a společníkem?

Dvě nejvýznamnější funkce ve společnosti s.r.o.. Jejich rozdílné pravomoce a role však pro mnoho začínajících podnikatelů mohou představovat řadu otazníků.

Jednatel je prakticky manažerem společnosti. Vystupuje za ni, jedná jejím jménem, podepisuje smlouvy, najímá zaměstnance, rozhoduje ve finančních operacích, případně může zmocnit jiné osoby, aby jej v jednání zastupovali. Nese odpovědnost za vedení účetnictví společnosti a další evidence. Je zkrátka plně zodpovědný za chod společnosti. Veškerá rozhodnutí musí jednatel činit s péčí řádného hospodáře, tedy vést společnost k prosperitě, nedělat vědomě škodlivá rozhodnutí, neuzavírat již předem nevýhodné smlouvy apod. Pro případné porušení této povinnosti ručí jednatel svým majetkem.

Společník je majitelem, případně spolumajitelem společnosti. Vkládá do ní peněžitý nebo nepeněžitý vklad, jehož výše pak odpovídá jeho podílu ve společnosti.
Narozdíl od jednatele mu nepřísluší pravomoci podpisu smluv, najímání zaměstnanců a rozhodování ve finančních operací. Běžně nemá přístup ani k bankovnímu účtu společnosti. Na valné hromadě je však oprávněn vznášet podněty, připomínky a hlasovat těch nejdůležitějších záležitostech, které společnost ovlivňují většinou delším horizontu, právě třeba i o volbě a odvolání jednatele. Síla jeho hlasu je přímo úměrná jeho podílu ve společnosti. Dle výše svého podílu ve společnosti má také nárok na odpovídající podíl na zisku společnosti.

Více o rozdílech mezi jednatelem a společníkem naleznete na našem blogu - https://sidlofirmypraha5.cz/blog/jednatel-a-spolecnik-v-cem-se-lisi.

Kolik může mít firma jednatelů a společníků?

Počet jednatelů je neomezený, přičemž ve zakladatelské smlouvě lze pečlivě vymezit způsob jejich jednání a jejich práva. Maximální počet společníků je 50.

Máte k založení další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat přes poptávkový formulář níže.

Nezávazná objednávka

Vyplňte níže uvedený formulář co nejpečlivěji. Díky všem potřebným údajům můžeme Vaší společnost založit do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.