facebook

Společenská smlouva společnost s.r.o.

Společenská smlouva je základní dokument, který definuje vztahy mezi společníky a řídí fungování společnosti s ručením omezením (s.r.o.). Jedná se o důležitý právní dokument, který stanovuje podmínky fungování společnosti a upravuje vztahy mezi společníky.

Společenská smlouva obsahuje informace o tom, kdo jsou společníci společnosti, jaká je výše kapitálu společnosti, jaké jsou povinnosti jednotlivých společníků a jakým způsobem se řídí společnost. Dále také obsahuje ustanovení o tom, jak se budou rozhodovat jednotlivé orgány společnosti, například valná hromada společníků nebo statutární ředitel.

Podle zákona o obchodních korporacích musí společenská smlouva obsahovat některé základní údaje, jako jsou název společnosti, sídlo společnosti, účel společnosti a výši základního kapitálu společnosti. Další informace a podrobnosti mohou být do smlouvy zahrnuty dle vlastních potřeb a přání společníků.

Kam dále:
Co je to 100€ společnost
Chci založit s.r.o.

Související dotazy

Nenašli jste zde odpověď na vaší otázku? Neváhejte nás kontaktovat.