facebook

Insolvence – co to je a jaké jsou její možnosti

Insolvence je situace, kdy osoba či firma nemá dostatek finančních prostředků na splnění svých závazků vůči věřitelům, a proto není schopná vyhovět jejich požadavkům. Existují dva typy insolvence; úpadek a zkrachování. V případě úpadku se dosud neuhrazené pohledávky rozdělují mezi věřitele podle pořadí důležitosti, zatímco v případě zkrachování je insolventní osoba či firma vyřazena z obchodního rejstříku a všechny její závazky jsou zrušeny.

Doba trvání insolvence

Doba trvání insolvence se může lišit v závislosti na situaci a typu insolvence. Obecně lze říci, že trvání úpadku se pohybuje mezi 6 a 12 měsíci, zatímco trvání konkurzu se pohybuje mezi 12 až 18 měsíci.

Podmínky, za kterých může být insolvence zrušena

Insolvence může být zrušena, pokud dojde k splnění následujících podmínek:
  1. Dohodnutí s věřiteli – insolventní osoba či firma se musí dohodnout s věřiteli a sestavit plán na splnění závazků.
  2. Splnění závazků – insolventní osoba či firma musí splnit své závazky podle dohodnutého plánu.
  3. Schválení soudu – po splnění všech závazků musí být insolvence schválena soudem.
Insolvence nemusí nutně znamenat konec pro osobu či firmu. Pokud se včas podniknou kroky k jejímu řešení, může být schválena a osoba či firma může pokračovat ve svém podnikání.

Nenašli jste zde odpověď na vaší otázku? Neváhejte nás kontaktovat.

Líbí se Vám nabízené výhody virtuálního sídla? Využij služby společnosti sídlomat s.r.o a snižte si své náklady ještě dnes.