facebook

Insolvence – co to je a jaké jsou její možnosti

Insolvence je situace, kdy osoba či firma nemá dostatek finančních prostředků na splnění svých závazků vůči věřitelům, a proto není schopná vyhovět jejich požadavkům. Existují dva typy insolvence; úpadek a zkrachování. V případě úpadku se dosud neuhrazené pohledávky rozdělují mezi věřitele podle pořadí důležitosti, zatímco v případě zkrachování je insolventní osoba či firma vyřazena z obchodního rejstříku a všechny její závazky jsou zrušeny.

Doba trvání insolvence

Doba trvání insolvence se může lišit v závislosti na situaci a typu insolvence. Obecně lze říci, že trvání úpadku se pohybuje mezi 6 a 12 měsíci, zatímco trvání konkurzu se pohybuje mezi 12 až 18 měsíci.

Podmínky, za kterých může být insolvence zrušena

Insolvence může být zrušena, pokud dojde k splnění následujících podmínek:
  1. Dohodnutí s věřiteli – insolventní osoba či firma se musí dohodnout s věřiteli a sestavit plán na splnění závazků.
  2. Splnění závazků – insolventní osoba či firma musí splnit své závazky podle dohodnutého plánu.
  3. Schválení soudu – po splnění všech závazků musí být insolvence schválena soudem.
Insolvence nemusí nutně znamenat konec pro osobu či firmu. Pokud se včas podniknou kroky k jejímu řešení, může být schválena a osoba či firma může pokračovat ve svém podnikání.

Související dotazy

Povinné ověření totožnosti dle AML

Ano, využíváme specializované a automatizované řešení od společnosti Legal Systems. Od ní vám tedy přijdou veškeré e-maily, které poptávají ověření totožnosti. A také smlouva o poskytování našich služeb k pročtení a poté k elektronickému podpisu.

Vše je otázkou pár minut. Ve většině případů by celý proces neměl zabrat víc jak 5 minut.

Jak zmiňujeme již v úvodu, jakožto poskytovatel virtuálních sídel a dalších šikovných služeb pro podnikatele podle zákona č. 253/2008 Sb., tedy dle náležitostí tzv. AML (Anti-Money Laundering), musíme u našich klientů povinně ověřovat jejich totožnost.

Celý proces je jednoduchý a nezabere víc jak pár minut. Probíhá následovně:

  1. Přijde vám e-mail od Legal Systems s odkazem na ověření totožnosti
  2. Kliknete na odkaz v e-mailu a dostanete se do zabezpečeného systému
  3. V systému projdete 3 krátké kroky, kde doplníte nezbytné údaje a podpis
  4. Celý proces pak jednoduše zakončíte elektronickým ověřením totožnosti

Ve smlouvě musíme mít vždy aktuální údaje, a tak vás po ověření totožnosti ještě poprosíme o potvrzení aktualizovaného znění smlouvy o poskytování našich služeb.

V případě, že odmítnete ověření totožnosti a podpis smlouvy, nebudeme vám bohužel moci dále naše služby poskytovat. Jen drobné upozornění: Toto ověření vyplývá ze zákona, a tak jej od vás v případě odchodu k jiné firmě logicky bude požadovat i ta.

MÁTE JINÝ DOTAZ NEBO POTŘEBUJETE PORADIT?

V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat. Jednoduše e-mailem na [email protected] nebo nám zavolejte na telefonní číslo 602 654 355.

-->

Nenašli jste zde odpověď na vaší otázku?