facebook

Co je to 100€ společnost

100 EUR – ideální pro jedno osobové podnikání, kdy klient neplánuje do budoucna přibírat další společníky. Zakladatelská listina obsahuje pouze základní údaje o společnosti, vyžadované zákonem. Nelze zde zakotvit žádná ustanovení nad rámec povinného minima tj. například kmenové listy, zvláštní podíly (podíly jen s hlasovacími právy, jen s podílem na zisku apod.), quorum potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady jiné než dle zákona, omezení jednatelů při jednání navenek předchozím souhlasem valné hromady k určitým jednáním, jednatelé jako kolektivní orgán, jednatel právnická osoba, vyloučení dědění podílu, předkupní právo společníků při převodu podílu, sociální podnik.

Problém může nastat v situaci, kdy společnosti bude mít společnost více společníků, kteří budou chtít změnit společenskou smlouvu, v tomto případě se nemůže konat valná hromada (změna společenské smlouvy je v působnosti VH pouze pokud tak stanoví zakladatelská listina) a je nutno sepsat dohodu všech společníků.

Příklad v praxi – klienti se 100 eur společností chtějí vyměnit jednatele a udělat změnu sídla – my nemáme jinou možnost než sepsat 2 notářské zápisy , kdy prvním NZ sepíšeme valnou hromadu, která rozhodne o změně jednatele a druhý NZ o dohodě společníků, kterou rozhodnou o změně zakladatelské listiny. (pokud má společnost jediného společníka, sepisujeme vždy rozhodnutí společníka a žádné omezení zde není).

Klienti tedy ušetří za založení společnosti, ale v budoucnu se jim pravděpodobně prodraží navazující změny ve společnosti.

Kam dále:
Co je to společenská smlouva?
Chci založit s.r.o.

Související dotazy

Povinné ověření totožnosti dle AML

Ano, využíváme specializované a automatizované řešení od společnosti Legal Systems. Od ní vám tedy přijdou veškeré e-maily, které poptávají ověření totožnosti. A také smlouva o poskytování našich služeb k pročtení a poté k elektronickému podpisu.

Vše je otázkou pár minut. Ve většině případů by celý proces neměl zabrat víc jak 5 minut.

Jak zmiňujeme již v úvodu, jakožto poskytovatel virtuálních sídel a dalších šikovných služeb pro podnikatele podle zákona č. 253/2008 Sb., tedy dle náležitostí tzv. AML (Anti-Money Laundering), musíme u našich klientů povinně ověřovat jejich totožnost.

Celý proces je jednoduchý a nezabere víc jak pár minut. Probíhá následovně:

  1. Přijde vám e-mail od Legal Systems s odkazem na ověření totožnosti
  2. Kliknete na odkaz v e-mailu a dostanete se do zabezpečeného systému
  3. V systému projdete 3 krátké kroky, kde doplníte nezbytné údaje a podpis
  4. Celý proces pak jednoduše zakončíte elektronickým ověřením totožnosti

Ve smlouvě musíme mít vždy aktuální údaje, a tak vás po ověření totožnosti ještě poprosíme o potvrzení aktualizovaného znění smlouvy o poskytování našich služeb.

V případě, že odmítnete ověření totožnosti a podpis smlouvy, nebudeme vám bohužel moci dále naše služby poskytovat. Jen drobné upozornění: Toto ověření vyplývá ze zákona, a tak jej od vás v případě odchodu k jiné firmě logicky bude požadovat i ta.

MÁTE JINÝ DOTAZ NEBO POTŘEBUJETE PORADIT?

V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat. Jednoduše e-mailem na [email protected] nebo nám zavolejte na telefonní číslo 602 654 355.

-->

Nenašli jste zde odpověď na vaší otázku?