facebook

Co je to 100€ společnost

100 EUR – ideální pro jedno osobové podnikání, kdy klient neplánuje do budoucna přibírat další společníky. Zakladatelská listina obsahuje pouze základní údaje o společnosti, vyžadované zákonem. Nelze zde zakotvit žádná ustanovení nad rámec povinného minima tj. například kmenové listy, zvláštní podíly (podíly jen s hlasovacími právy, jen s podílem na zisku apod.), quorum potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady jiné než dle zákona, omezení jednatelů při jednání navenek předchozím souhlasem valné hromady k určitým jednáním, jednatelé jako kolektivní orgán, jednatel právnická osoba, vyloučení dědění podílu, předkupní právo společníků při převodu podílu, sociální podnik.

Problém může nastat v situaci, kdy společnosti bude mít společnost více společníků, kteří budou chtít změnit společenskou smlouvu, v tomto případě se nemůže konat valná hromada (změna společenské smlouvy je v působnosti VH pouze pokud tak stanoví zakladatelská listina) a je nutno sepsat dohodu všech společníků.

Příklad v praxi – klienti se 100 eur společností chtějí vyměnit jednatele a udělat změnu sídla – my nemáme jinou možnost než sepsat 2 notářské zápisy , kdy prvním NZ sepíšeme valnou hromadu, která rozhodne o změně jednatele a druhý NZ o dohodě společníků, kterou rozhodnou o změně zakladatelské listiny. (pokud má společnost jediného společníka, sepisujeme vždy rozhodnutí společníka a žádné omezení zde není).

Klienti tedy ušetří za založení společnosti, ale v budoucnu se jim pravděpodobně prodraží navazující změny ve společnosti.

Kam dále:
Co je to společenská smlouva?
Chci založit s.r.o.

Související dotazy

Nenašli jste zde odpověď na vaší otázku? Neváhejte nás kontaktovat.