facebook

Vyřízení živnostenského oprávnění OSVČ

Chcete začít podnikat jako OSVČ, ale nevíte jak na to? Svěřte vyřízení živnosti nám a neztrácejte čas s papírováním a úřady.

Úspěšné zahájení podnikání v České republice vyžaduje řadu administrativních úkonů a komunikaci s patřičnými orgány státní správy. Zejména se jedná o získání živnostenského oprávnění, přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a k dani z příjmu. Pro mnoho začínajících podnikatelů se tak může jednat o náročný proces.

Proto Vám se založením živnosti rádi pomůžeme. Váš drahocenný čas a energii tak můžete soustředit přímo na Vaše podnikání.

Živnostenské oprávnění Vám vyřídíme za 1 900 Kč

Co pro to musím udělat?

Vše vyřídíme na základě plné moci, kterou Vám připravíme po obdržení vstupních údajů. Pro Vás tak vše končí návštěvou pošty a zasláním dokumentu na naši adresu. Následně do 5 pracovních dnů obdržíte potvrzení o zahájení Vaší živnosti.

Kolik to bude stát?

Balíčky Živnost Komplet zahrnují vyřízení všech zákonných náležitostí k podnikání.
Součástí služby je ohlášení volných živností, přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, registrace k dani z příjmu a virtuální sídlo Praha 5 na 1 rok.

Založení OSVČ
START

(bez příjmu pošty)

3 600 Kč

Založení OSVČ
STANDARD

(vč. skenování pošty)

4 500 Kč

Založení OSVČ
PREMIUM

(dosílka pošty po ČR 2x měsíčně)

5 900 Kč

Ceník jednotlivých úkonů a doplňkových služeb

Služba Cena
Vyřízení živnostenského oprávnění 1 900 Kč
Ohlášení koncesované / řemeslné / vázané živnosti 1 500 Kč
Virtuální sídlo podnikání od 1 068 Kč / rok (vybrat sídlo)
Registrace u správy sociálního pojištění 1 200 Kč
Registrace u zdravotní pojišťovny 1 200 Kč
Registrace k dani z příjmu 1 200 Kč
Registrace k DPH 5 000 Kč
Změna / obnovení / pozastavení / ukončení živnosti 1 000 Kč
Vedení účetnictví 1 490 Kč / měsíc (více informací)

Co k tomu budeme potřebovat?

  • Základní údaje o podnikateli,
  • adresu sídla podnikání (můžete využít naše sídlo),
  • zvolené živnosti,
  • u vázaných / řemeslných / koncesovaných živností osvědčení o kvalifikaci,
  • u osob bez trvalého pobytu na území ČR je požadováno doložení výpisu z rejstříku trestů z domovské země s ověřeným překladem (nesmí být starší než 3 měsíce).

Pokud nemáte souhlas vlastníka nemovitosti o umístění sídla, můžete si vybrat z našich virtuálních sídel.
Sídlo pro OSVČ Vám poskytneme za 89 Kč / měsíc.

K ohlášení živnosti je dále třeba specifikovat, v jakých oborech budete podnikat. Pro spoustu činností jsou plně dostačující volné živnosti, které lze přihlásit bez dalších podmínek. Pro určité obory jsou však vyčleněny živnosti vyžadující osvědčení o kvalifikaci, nebo praxi v oboru. Živnosti se tak dělí do následujících kategorií:

  • Volné živnosti – nevyžadují osvědčení o kvalifikaci ani praxi v oboru, počet není omezen.
  • Vázané živnosti – dle druhu oboru může být vyžadována odborná způsobilost
  • Řemeslné živnosti – je vyžadováno vzdělání v oboru, nebo praxe minimálně 6 let
  • Koncesované živnosti – je vyžadována odborná způsobilost

Často se ptáte

Mohu si živnost založit i jako cizinec?

Ano, u občanů zemí mimo EU bez povolení k trvalému pobytu na území České republiky je však nutné doložit výpis z rejstříku trestů z domovské země s ověřeným soudním překladem do Českého jazyka. Dokument nesmí být starší než 3 měsíce. U občanů Ruské federace je dle metodiky ministerstva vnitra akceptován pouze výpis z rejstříku trestů vydaný v listinné podobě, výpis vydaný elektronicky nebude uznán.

Mohu si živnost založit, pokud mám záznam v rejstříku trestů?

Ano, berte však prosím na vědomí, že při existujícím záznamu v rejstříku trestů je vydání živnostenského oprávnění plně závislé na posouzení způsobilosti k podnikání živnostenským úřadem. Pokud dojde k zamítnutí / prodloužení vydání živnostenského oprávnění v této souvislosti, nevzniká nárok na vrácení platby.

Mohu provozovat odbornou živnost i bez příslušné kvalifikace?

Ano, pokud nedisponujete požadovanou kvalifikací pro daný obor, může Vám ji zaštítit takzvaný odpovědný zástupce, tj. třetí osoba která potřebnou kvalifikací k výkonu dané činnosti disponuje.

Využijte naše zkušenosti a plnou podporu při založení vaší živnosti

Vyplňte nezávazný kontaktní formulář. Ozveme se a sdělíme vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na kontakt@sidlofirmypraha5.cz.