facebook

Účetní služby

Najít schopnou účetní firmu, která Vám zaručí kompletní účetní servis a poradenství je opravdu těžké. Přitom profesionálně vedené účetnictví je jedním ze základních pilířů úspěšného podnikání. My si tento fakt moc dobře uvědomujeme, a proto jsme vytvořili tým profesionálů, kteří Vám dokážou poskytnout spolehlivé a kvalitní služby v oblasti účetního poradenství, daní i mezd.

Díky pravidelnému vzdělávání jsou schopni udržet krok s nejnovější legislativou a moderními technologiemi.

Jak to funguje?

1. krok: Předání dokumentů

Svým klientům se snažíme maximálně přizpůsobit. Z toho důvodu své doklady můžete poslat poštou, přes datovou schránku nebo si je vyzvedneme u Vás.

2. krok: Zpracování úkolu

Naším cílem je veškeré úkoly zpracovat rychle, efektivně a hlavně bez chyb! V našem týmu pracují profesionálové s dlouholetou praxí, takže Vaše účetnictví bude vždy v těch nejlepších rukou.

3. krok: Vyřízení

Ihned po dokončení zadaného úkolu Vás budeme kontaktovat. V případě, že je zapotřebí zpracovat více kroků, o všem Vás budeme včas informovat. Žádné zásadní rozhodnutí neuděláme bez Vašeho vědomí.

Nabízené služby

Jednoduché účetnictví

Vedení účetnictví pro živnostníky, občanská sdružení, neziskové organizace, ale i lékařů, advokátů, tlumočníků a jiné osoby podnikající na základě osobitého předpisu. Jednoduché účetnictví vedou především podnikatelské subjekty, které provádějí podnikání na základě živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem a nejsou tedy zapsány v obchodním rejstříku. Tuto službu obvykle poskytujeme drobným podnikatelům, ale také občanským sdružením, či neziskovým organizacím.

Podvojné účetnictví

Vedení účetnictví pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a další subjekty zapsané v obchodním rejstříku, zda osoby vedoucí účetnictví dobrovolně. Podvojné účetnictví je povinné pro podnikatelské subjekty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Tuto službu poskytujeme nejen právnickým osobám, které mají povinnost vést podvojné účetnictví ze zákona, ale i osobám fyzickým, které se ho kvůli přehlednosti rozhodli upřednostnit před jednoduchým účetnictvím.

Online účetnictví

Moderní způsob vedení účetnictví, který nejen významným způsobem šetří čas a náklady, ale zvyšuje zároveň bezpečnost dat a úroveň kontroly účetnictví ze strany klienta. Naším klientům aktuálně poskytujeme možnost vedení účetnictví online (také internetové účetnictví). Jde o novodobý způsob vedení účetnictví, jehož princip spočívá ve spojení vzdáleného klienta s ekonomickým softwarem iDoklad.cz prostřednictvím internetového připojení. Toto spojení umožňuje klientovi sledovat své účetnictví online, což znamená, že má neustálý přístup k aktuálním údajům prakticky z jakéhokoliv místa s připojením na internet.

Daňové přiznání

Správně vypracované a včas podané daňové přiznání je jedním ze základních aspektů úspěšného podnikání. Jelikož související legislativa je rozsáhlá a dochází v ní k relativně častým změnám, mnoho daňových poplatníků naráží při jeho vyplňování na různé překážky. My Vám proto nabízíme kompletní vypracování daňového přiznání včetně všech požadovaných příloh a jeho doručení pro fyzické jakož i právnické osoby. Všechny legislativní změny sledujeme a naše výstupy jsou aktualizovány v souladu s nimi tak, aby se předcházelo vzniku možných rizik v oblasti daní. Zpracování daňových přiznání poskytujeme nejen stálým klientům, kterým vedeme kompletní účetní agendu, ale i jednorázově, na základě předložených účetních dokladů, pro podnikatele, ale i zaměstnanců, kteří nestihli požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti.

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové a personální agendy pro libovolný počet zaměstnanců včetně služeb jako jsou pořízení a distribuce stravenek, výkaznictví či komunikace s příslušnými úřady. Každý subjekt, který má jednoho nebo více zaměstnanců, má povinnost vést mzdové účetnictví a personální agendu. Jedná se přitom o oblast, které se týká poměrně rozsáhlá a často se měnící legislativa a v souvislosti s níž vyplývá subjektu povinnost vůči více orgánům a orgánům státní správy. Ta si vyžaduje pravidelnou aktualizaci znalostí a kvalifikovaný dohled nad agendou. Lidský kapitál je přitom často nejdůležitějším elementem podniku a péče o mzdy a personalistiku tedy vyžaduje mimořádnou pozornost. My Vám proto nabízíme kompletní zpracování mezd a personalistiky v souladu s aktuální legislativou od přihlašování zaměstnanců až po úhrady platebních prostředků a vypracování reportů.

Účetní poradenství

Především pro podniky, které si vedou účetnictví interně, vyžadují však odborný dozor nad vedením účetnictví, případně konzultace při řešení některých situací. Účetnictví patří mezi oblasti, které jsou typické tím, že se jich týká rozsáhlá legislativa, která se navíc mění často a nesystematicky. I pro samotné účetních je proto někdy složité sledovat všechny změny v zákonech a správně interpretovat předpisy. To může vést k jejich nesprávnému použití, nebo dokonce neuplatnění v praxi. Většina podnikatelů, ale i mnoho účetních v různých ve společnostech proto čas od času potřebuje poradit při řešení některých situací. Naše společnost proto klientům nabízí účetní poradenství v podobě konzultací, jejichž cílem je najít řešení konkrétních problémů formulovaných klientem. Konzultace jsou poskytovány osobně u nás v kanceláři, telefonicky nebo online prostřednictvím e-mailu, či jiným předem dohodnutým způsobem a to jednorázově, ale i na pravidelné bázi, kdy obvykle úzce spolupracujeme účetními nebo přímo s vedoucími pracovníky podniků.

Ceník účetních služeb

Daňová evidence

Popis služeb, rozsah položek Plátce DPH Cena od
Daňová evidence - sestavení DPFO, Přehledy SP, ZP Ne 1 000 Kč
Daňová evidence - zaúčtování dokladů, sestavení DPFO, Přehledy SP, ZP Ne 1 500 Kč
Daňová evidence - mesíční zpracování dokladů, DPH, KH, SH, (do 50 dokladů měsíčně celkem) Ano 2 000 Kč

Účetnictví

Popis služeb, rozsah položek Plátce DPH Cena od
Sestavení DPPO - neaktívní firma Ne 3 500 Kč
Vedení účetnictví - do 10 zaměstnanců, Přijaté faktury do 50 ks, Vydané faktury do 100 ks, Pokladna do 50 dokladů, Platby kartou do 50 dokladů Ne 4 500 Kč
Vedení účetnictví - do 10 zaměstnanců, Přijaté faktury do 50 ks, Vydané faktury do 100 ks, Pokladna do 50 dokladů, Platby kartou do 50 dokladů , sestavení DPH, KH, SH Ano 5 000 Kč
Vedení účetnictví - do 25 zaměstnanců, Přijaté faktury do 150 ks, Vydané faktury do 200 ks, Pokladna do 100 dokladů, Platby kartou do 100 dokladů Ne 12 000 Kč
Vedení účetnictví - do 25 zaměstnanců, Přijaté faktury do 150 ks, Vydané faktury do 200 ks, Pokladna do 100 dokladů, Platby kartou do 100 dokladů , sestavení DPH, KH, SH Ano 15 000 Kč

Zpracování mezd

Popis služeb, rozsah položek Plátce DPH Cena od
Do 10 zaměstnanců - zpracování mezd, výkazů pro pojišťovny x 2 500 Kč
Do 25 zaměstnanců - zpracování mezd, výkazů pro pojišťovny x 5 000 Kč
Od 50 zaměstnanců - zpracování mezd, výkazů pro pojišťovny x 10 000 Kč

Zpracování mezd zahrnuje: Vedení mzdové agendy (Přihlášení, odhlášení zaměstnanců, Výstupní doklady zaměstnancům), včetně zpracování mezd a výkazů pro pojišťovny , ropční vyúčtování zálohové a srážkové daně, odesílání ELDP, zastupování firmy při kontrolách SP, ZP, FU.

Zpracování účetnictví zahrnuje: Vedení daňové evidence, kompletní vedení účetnictví, evidence DPH, zpracování DPH, Souhrnného a Kontrolního hlášení, Návrh na daňovou optimalizaci, Základní daňové a ekonomické poradenství, Zpracování DPPO, Zpracování DP k dani silníční, Zpracování DP k daní z nemovitostí, Instrastat. Zastupování firmy před finančním a celním úřadem.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Máte zájem o účetní služby?

Vyplňte níže uvedený nezávazný formulář na základě kterého Vás kontaktuje náš specialista a pomůže Vám vyřešit vaše starosti.