facebook

Registrace společnosti k DPH

Potřebujete Vaší společnost přihlásit k dani z přidané hodnoty? Nechcete trávit dlouhé hodiny studováním procesů, vyplňováním formulářů a komunikací s finančním úřadem?

Díky bohatým zkušenostem a znalosti postupů Vám dokážeme poskytnout profesionální podporu v průběhu celého procesu.

Připravíme potřebné podklady pro podání registrace k DPH, pomůžeme Vám se sestavením podnikatelského záměrua případné námitky ze strany finančního úřadu si vezmeme na starost. Nepřijdete o drahocenný čas, který můžete věnovat důležitějším činnostem.

Cena vyřízení registrace k DPH od 5 000,- Kč bez DPH.

Služba zahrnuje:
 • přípravu přihlášky k DPH,
 • asistenci při sestavení podnikatelského plánu,
 • asistenci při přípravě objednávek a čestných prohlášení,
 • kompletaci podkladů a příloh k přihlášce,
 • instrukce k podání přihlášky,
 • poskytnutí nájemní smlouvy o sdíleném pronájmu kancelářských prostor,
 • kontrolu stavu žádosti,
 • asistenci při komunikaci s finančním úřadem.

Pro úspěšné vyřízení registrace k DPH doporučujeme mít připravený alespoň základní plán Vašeho podnikání popisující Váš záměr, dodavatele/odběratele, vizi do budoucna a případně další podklady, prokazující důvod Vaší registrace - objednávky, kupní smlouvy s klienty, apod.

* Cena služby se odvíjí podle rozsahu provedené práce do výše 15 000,- Kč bez DPH.

Důvody pro registraci k DPH, výhody a nevýhody

Povinnost registrace k DPH Vám vzniká automaticky, pokud Váš roční obrat přesáhne hranici 1 000 000 Kč. Proč se ale stávat plátcem dobrovolně, pokud tak vysoký obrat nemáte?

 1. Pokud jsou Vaši dodavatelé a zákazníci primárně plátci DPH, je pro Vás výhodnější registrovat se k DPH i v případě, že Váš obrat nepřesahuje 1 000 000 Kč. Bez registrace pro Vás bude obtížnější uzavírat smlouvy s dodavateli jenž jsou plátci a rovněž dodávat odběratelům přihlášeným k DPH, pokud tedy nebudete chtít snižovat své ceny a tržby.

 2. Stejně tak se Vám vyplatí být plátcem, pokud jsou Vaše příjmy v podnikání nižší, než výdaje za nakoupené zboží. Vzniká tak tzv. nadměrný odpočet, při kterém máte nárok na vrácení rozdílu mezi DPH na vstupu a na výstupu od státu.

 3. Další variantou je situace, kdy Váš dodavatel na své zboží uplatňuje vyšší sazbu DPH, než máte vy při prodeji zboží nebo služeb zákazníkům.

 4. Pokud se chystáte expandovat do zahraničí, stojí přihlášení k DPH také za zvážení. Zboží tzv. třetích zemí se nakupuje bez daně. Stejně tak si lze odečíst daň na vstupu při pořízení zboží nebo služeb od plátců DPH na území EU.

 5. Důvodem pro registraci může být i větší prestiž. Pokud jste podnikatelem na volné noze a prodáváte zejména služby, je poměrně obtížné dosáhnout registračního limitu. Plátcem v této kategorii se zpravidla stávají ti nejúspěšnější. Dobrovolnou registrací se tedy mezi ně můžete zařadit. Budete tak působit jako větší firma, zvýší se Vaše důvěryhodnost a šance dostat se k větším zakázkám a zajímavějším projektům.
Registrace k DPH se Vám nevyplatí zejména:

 1. Pokud jsou Vaši odběratelé primárně spotřebitelé, tedy neplátci DPH. Vaše ceny musíte navýšit o daň, což může vést k poklesu zájmu o Vaše zboží, či služby.

 2. V případě, kdy od dodavatelů nakupujete zboží za sníženou sazbou DPH a na zboží, které prodáváte zákazníkům se uplatňuje zvýšená sazba.

 3. Nevýhodou plátců DPH může být také zvýšená administrativa. Vzniká Vám povinnost podávat měsíční/kvartální daňové přiznání, doplněné o kontrolní hlášení. Veškeré doklady musíte archivovat po dobu 10 let.

Při rozhodování se tedy vyplatí zvážit hlavně komu budete své produkty prodávat, od koho budete odebírat a za jaké sazby, zda budete mít vysoké vstupní náklady a jestli budete podnikat pouze v ČR, nebo i v zahraničí.

Chci registrovat společnost k DPH

Vyplňte nezávazně formulář. Ozveme se a sdělíme Vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na [email protected].