facebook

Oddlužení – Insolvence

Nevyšlo vám podnikání? Dostali jste se vy, nebo vaše společnost do úpadku, nebo z jiných důvodů není schopna dostát svým závazkům? Tlačí na Vás věřitelé či exekutoři? Nemějte obavy, pomůžeme vám.

Úpadek nebo předlužení mohou potkat každou fyzickou osobu, podnikatele i společnost, mnohdy i bez vlastního zavinění. Cesta z těchto situací je pak ve většině případů velmi obtížná.

Nabízíme profesionální oddlužení ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláři.

Jaké výhody má osobní bankrot?

 • Sloučení všech dluhů do jednoho.
 • Okamžitě po podání návrhu zastavení exekutorů a vymáhacích agentur.
 • Po 5 letech odpuštění zbytku dluhu.
 • Odpuštění až 70 % všech dluhů.
 • Při splacení 60 % dluhů ukončení za 3 roky.
 • Měsíční splátka již od 2 178Kč.
 • Nemusíte dokládat seznam všech dluhů.

Cena oddlužení od 5 000 Kč bez DPH

Co je oddlužení?

Oddlužení, osobní bankrot nebo insolvence jsou označením pro způsob řešení úpadku dlužníka, který má závazky více jak 30 dní po splatnosti u více věřitelů a není schopen je plnit. Cílem oddlužení je revitalizace finanční situace dlužníka tak, aby se mohl vrátit do běžného života bez dluhů a začít s čistým štítem.

Oddlužení je nejefektivnější legální cesta, jak se zbavit všech dluhů ve stanovené době jednou provždy. Celé řízení probíhá v režii soudu zároveň pod dohledem insolvenčního správce.

Na základě pečlivého posouzení Vaší situace navrhneme možná řešení.

Jak oddlužení funguje a jak dlouho trvá?

Při oddlužení dochází k vypořádání všech dluhů současně, a to buď formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty. Nejčastěji se používá kombinace obou forem. Splátkový kalendář se sjednává standardně na dobu 5 let, pokud však splatíte 60 % dluhů za 3 roky, nebo 100 % dluhů a odměnu insolvenčnímu správci dříve, oddlužení Vám skončí.

V rámci oddlužení mohou věřitelé uplatnit své pohledávky pouze v probíhajícím řízení, a to jenom ve výši a formě stanovené zákonem. Je také běžnou praxí, že se do insolvenčního řízení všichni věřitelé nepřihlásí, například protože nesledují insolvenční rejstřík nebo nestihnou propadnou lhůtu. Může tedy dojít k tomu, že dlužník splácí závazky v nižší výši, než očekával. Po skončení řízení veškeré pohledávky a nárok na jejich vymáhání zaniká.

Sestavíme Vám insolvenční návrh a podáme jej na příslušný soud.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Minimální hranicí pro odpuštění zbytku dluhů je úhrada alespoň 30 % Vašich závazků.

Od 1.6.2019 byla však přijata novela insolvenčního zákona, díky které může k odpuštění dluhů dojít i poté, co uhradíte věřitelům alespoň tolik, co činí odměna insolvenčního správce, odměnu insolvenčnímu správci, poplatek za sepsání a podání návrhu a případné výživné.

Následně záleží na soudu, zda Vám zbytek dluhů odpustí. Zákonem je dlužníkovi stanoveno vynaložení maximálního úsilí k plnému uspokojení svých pohledávek. Pokud tedy soud uzná, že jste se snažili dostatečně, může Vám odpustit zbývající závazky i nad výši jejich 70 %.

V jakých situacích je vhodné zahájit oddlužení?

 • Pokud dlužník není schopen splácet své pohledávky a ví, že je nebude schopen splácet ani následující měsíc (hrozící úpadek).
 • Pokud dlužník nesplácí pohledávky u více věřitelů najednou.
 • Pokud dlužník má exekuci, případně pokud chce zastavit dražbu exekutora.

Mohu požádat o oddlužení, pokud jsem podnikatel?

Ano, oddlužení podnikatelů je běžnou praxí, a to i v případě že jste v minulosti již prošel konkurzem. Proces oddlužení podnikatelů je o něco náročnější než oddlužení nepodnikajících fyzických osob.

Mohu požádat o oddlužení, když jsem společníkem ve společnosti?

Vlastnictví obchodního podílu ve společnosti oddlužení nebrání. Jedná se však o majetkovou hodnotu, kterou musíte uvést v seznamu majetku. Pokud obchodní podíl zamlčíte, může to soud vyhodnotit jako nepoctivý záměr a zrušit oddlužení

Mohu v rámci oddlužení přijímat nové závazky?

Přijímat na sebe nové závazky při probíhajícím oddlužení je zákonem i z logiky věci vyloučeno. Pokud toto porušíte, vystavujete se riziku, že Vám již schválené oddlužení bude zrušeno.

Mohu si vzít úvěr po ukončení oddlužení?

Zákon to umožňuje. Po oddlužení je však dlužník ještě po dobu 5 let veden v insolvenčním rejstříku. Osobám vedeným v insolvenčním rejstříku je ve většině případů žádost o úvěr / půjčku zamítnuta. Po uplynutí 5 let dochází k automatickému výmazu záznamu z insolvenčního rejstříku.

Provedeme Vás celým insolvenčním řízením.

Naše služba je založena na pečlivém posouzení situace dlužníka a navržení nejefektivnějšího způsobu řešení. Zakládáme si na porozumění a rychlosti, příčiny zadlužení nezkoumáme. Všechny potřebné dokumenty pro podání návrhu Vám připravíme, nemusíte ztrácet čas s papírováním a obíháním úřadů.

Všechny potřebné dokumenty pro podání návrhu Vám připravíme, nemusíte ztrácet čas s papírováním a obíháním úřadů.

Jak proces oddlužení probíhá?

 1. Po obdržení Vaší žádosti Vás budou kontaktovat naši specialisté, kteří s Vámi projdou veškeré náležitosti a vysvětlí, jaké podklady budeme potřebovat a jak je opatřit.
 2. Po jejich obdržení obratem začneme pracovat na Vašem případu. Vaší situaci pečlivě posoudíme, navrhneme možné varianty řešení a pokud se objeví překážky bránící oddlužení, seznámíme Vás s možnými riziky a uděláme maximum, aby se Vám je povedlo odstranit.
 3. Připravíme insolvenční návrh a podáme jej na příslušný soud. Insolvenční návrh může podat pouze oprávněná osoba dle insolvenčního zákona, dlužník sám na sebe jej podat nemůže. Budete mít tak jistotu, že vše je zpracováno odborně bez nutnosti dalších oprav / doplňování náležitostí.
 4. Zahájení a průběh soudního řízení – Po obdržení Vašeho návrhu soud zahájí řízení. Od tohoto okamžiku Vaším věřitelům nesmíte hradit splátky a exekutoři pozbývají oprávnění vést exekuční řízení. Soudní řízení je po celou dobu pod naším pečlivým odhadem. Kontrolujeme, zda vše probíhá správně, hlídáme veškeré lhůty, zpracujeme a podáme veškeré případné námitky, přípisy odvolání apod.
 5. Stanovení insolvenčního správce je významným krokem v procesu, který potvrzuje, že Vaše řízení splňuje veškeré podmínky. Zároveň se stanoví třicetidenní lhůta, ve které se mohou Vaši věřitelé přihlásit se svými pohledávkami do Vašeho řízení. Pokud to nestihnou, jejich pohledávky vůči Vám zanikají. V případě potřeby Vás zastoupíme i při komunikaci s insolvenčním správcem.
 6. Schválení oddlužení – V rámci přezkumného jednání a schůze věřitelů se se budou projednávat podmínky, za jakých Vaše oddlužení lze schválit. Následně vydá soud rozhodnutí s termínem zahájení Vašeho oddlužení, výší splátek a dalšími informacemi
 7. Splnění oddlužení – Po úspěšném splnění stanovených podmínek vypracujeme návrh žádosti na osvobození od dluhů. Po jeho schválení soudem jste osvobozen od veškerých dosavadních závazků a začínáte s čistým štítem.

Využijte naše zkušenosti a plnou podporu v osobním bankrotu

Vyplňte nezávazný kontaktní formulář. Ozveme se a sdělíme vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na kontakt@sidlofirmypraha5.cz.