facebook

ODBORNÉ ODDLUŽENÍ ZA SKVĚLOU CENU

Nevyšlo vám podnikání? Dostali jste se vy nebo vaše společnost do úpadku? Tlačí na vás věřitelé či exekutoři? Nemějte obavy, pomůžeme vám. Úpadek či předlužení mohou potkat každého, mnohdy i bez jeho zavinění. Cesta z toho je pak většinou obtížná. A proto nabízíme odborné oddlužení ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláři.

Oddlužení, osobní bankrot nebo insolvence jsou označením pro způsob řešení úpadku dlužníka, jež má závazky více jak 30 dnů po splatnosti u více věřitelů a který není schopen je plnit. Cílem oddlužení je revitalizace jeho finanční situace tak, aby se mohl vrátit do běžného života. A to pak již bez dluhů a s možností začít s čistým štítem.

Oddlužení je nejefektivnější legální cesta, jak se zbavit dluhů, a to jednou provždy. Celé takové řízení vždy probíhá v režii soudu a pod dohledem insolvenčního správce. Na základě pečlivého posouzení vaší situace navrhneme možné řešení a insolvenčním řízením vás provedeme. Využijete naši podporu v osobním bankrotu – jsme tu pro vás!

VÝHODY ODBORNÉHO ODDLUŽENÍ

 • Sloučení všech dluhů do jednoho
 • Odpuštění až 70 % všech dluhů
 • Měsíční splátka již od 2 178 Kč
 • Po 5 letech splácení odpuštění zbytku dluhu
 • Zastavení exekutorů a vymáhacích agentur (po podání návrhu
 • Nemusíte dokládat seznam všech dluhů

PROČ POPTAT ODBORNÉ ODDLUŽENÍ OD NÁS

Nízké ceny
služeb

Dostupné pro firmy
i podnikatele

Bohaté
zkušenosti

Jsme sehraný
tým profesionálů s praxí

Vše pod
1 střechou

Od založení přes sídla
po změny a další služby

Spokojení
zákazníci

Pomohli jsme přes
3 500 firmám a OSVČ

CENA ZA ODBORNÉ ODDLUŽENÍ

Služba odborného oddlužení osob je založena na posouzení situace dlužníka a navržení nejefektivnějšího způsobu jejího řešení. Zakládáme především na porozumění a rychlosti, příčiny zadlužení nezkoumáme. Všechny potřebné dokumenty pro podání insolvenčního návrhu vám připravíme, nemusíte tak ztrácet čas s papírováním ani obíháním úřadů.

Cena za službu odborného oddlužení (pomoc s řešením insolvence) začíná na částce 5 000 Kč bez DPH. Výsledná cena se odvíjí od složitosti situace, a tedy stráveného času.

JAK VLASTNĚ ODDLUŽENÍ FUNGUJE?

Při oddlužení dochází k vypořádání všech dluhů současně, a to buď formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením movitého majetku. Nejčastěji se používá kombinace obou. Splátkový kalendář se sjednává standardně na dobu 5 let, pokud však splatíte 60 % dluhů za 3 roky, nebo 100 % dluhů a odměnu insolvenčnímu správci dříve, oddlužení vám skončí

V rámci oddlužení mohou věřitelé uplatnit své pohledávky pouze v probíhajícím řízení, a to jenom ve výši a formě stanovené zákonem. Je také běžnou praxí, že se do insolvenčního řízení všichni věřitelé nepřihlásí, například protože nesledují insolvenční rejstřík nebo nestihnou propadnou lhůtu. Může tedy dojít k tomu, že dlužník splácí závazky v nižší výši, než očekával. Po skončení řízení veškeré pohledávky a nárok na jejich vymáhání zaniká.

JAK PROBÍHÁ PROCES ODDLUŽENÍ

Vše začíná vyplněním formuláře níže. Na jeho základě vás naši odborníci kontaktují, vše s vámi projdou a vysvětlí vám, co od vás budeme potřebovat a jak všechny nezbytné dokumenty opatřit. Dále proces standardně běží takto:

 1. Po obdržení podkladů začneme pracovat na vašem případu – Situaci posoudíme, navrhneme možné varianty řešení a pokud se objeví překážky bránící oddlužení, seznámíme vás s možnými riziky a uděláme maximum, aby se je povedlo odstranit
 2. Následně připravíme insolvenční návrh a podáme ho na příslušný soud – Návrh může podat pouze oprávněná osoba dle insolvenčního zákona, dlužník sám na sebe jej podat nemůže, a tak budete mít jistotu, že vše je zpracováno odborně bez nutnosti dalších oprav či doplňování náležitostí
 3. Zahájení a průběh soudního řízení – Po obdržení vašeho návrhu soud zahájí řízení a od tohoto okamžiku vašim věřitelům nesmíte hradit splátky a exekutoři pozbývají oprávnění vést exekuční řízení; soudní řízení je po celou dobu pod naším dohledem (kontrolujeme správnost průběhu, hlídáme lhůty atd.)
 4. Stanovení insolvenčního správce – V procesu významný krok, který potvrzuje, že vaše řízení splňuje veškeré podmínky a zároveň se stanoví 30denní lhůta, ve které se mohou vaši věřitelé se svými pohledávkami do řízení přihlásit (pokud tak neučiní, jejich pohledávky vůči vám zanikají)
 5. Schválení oddlužení – V rámci přezkumného jednání a schůze věřitelů se budou projednávat podmínky, za jakých vaše oddlužení lze schválit, následně vydá soud rozhodnutí s termínem zahájení vašeho oddlužení, výší splátek a dalšími informacemi
 6. Splnění oddlužení – Po úspěšném splnění stanovených podmínek vypracujeme návrh žádosti na osvobození od dluhů; po jeho schválení soudem budete osvobozeni od všech dosavadních závazků a budete moci začít s čistým štítem

Časté dotazy našich klientů

Konkrétně jde o případy, kdy dlužník:

 1. Není schopen splácet své pohledávky a ví, že je nebude schopen splácet ani následující měsíc (hrozící úpadek)
 2. Nesplácí pohledávky u více věřitelů najednou
 3. Má již exekuci, případně pokud chce zastavit dražbu majetku exekutorem.

Minimální hranicí pro odpuštění zbytku dluhů je úhrada alespoň 30 % závazků. Od 1. 6. 2019 byla navíc přijata novela insolvenčního zákona, díky které může k odpuštění dluhů dojít i poté, co uhradíte věřitelům alespoň tolik, co činí odměna insolvenčního správce, odměnu insolvenčnímu správci, poplatek za sepsání a podání návrhu a případné výživné. Následně záleží na soudu, zda vám zbytek dluhů odpustí. Zákonem je dlužníkovi stanoveno vynaložení maximálního úsilí k plnému uspokojení svých pohledávek. Pokud tedy soud uzná, že jste se snažili dostatečně, může vám odpustit zbývající závazky i nad výši jejich 70 %.

Ano, můžete. Oddlužení podnikatelů je běžnou praxí, a to i v případě že jste v minulosti již prošel konkurzem. Proces oddlužení podnikatelů je o něco náročnější než oddlužení nepodnikajících fyzických osob. Ovšem i s tím máme zkušenosti a umíme si poradit. Vždy ovšem potřebujeme maximum informací od klienta.

Ano, můžete. Vlastnictví obchodního podílu ve společnosti oddlužení nebrání. Jedná se však o majetkovou hodnotu, kterou musíte uvést v seznamu majetku. Pokud ovšem svůj obchodní podíl zamlčíte, může to soud vyhodnotit jako nepoctivý záměr a oddlužení zrušit.

Ne, je zcela vyloučeno přijímat na sebe nové závazky při probíhajícím oddlužení. Při porušení se navíc vystavujete riziku, že vám již schválené oddlužení bude zrušeno.

Ano, můžete – zákon to umožňuje. Po oddlužení je však dlužník ještě po dobu 5 let veden v insolvenčním rejstříku. Osobám vedeným v tomto rejstříku je ale ve většině případů jejich žádost o úvěr/půjčku zamítnuta. Ovšem po uplynutí zmíněné doby dochází k automatickému výmazu záznamu z insolvenčního rejstříku

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ODDLUŽENÍ

Vyplňte nám prosím formulář a v pracovní dny se vám do 24 hodin ozveme. Chcete-li cokoli probrat, zavolejte nám na +420 602 654 355 či napište e-mail na [email protected].