facebook

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Tato živnost spadá do kategorie koncesované živnosti.

Přezkoumání funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti zařízení.

Další koncesované živnosti

Kategorie živností