facebook

Provádění pyrotechnického průzkumu

Tato živnost spadá do kategorie koncesované živnosti.

Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin.

Další koncesované živnosti

Kategorie živností