facebook

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Tato živnost spadá do kategorie řemeslné živnosti.

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí). Údržba veřejného osvětlení.

V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním elektroinstalatérských prací.

Další řemeslné živnosti

Kategorie živností