facebook

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Tato živnost spadá do kategorie vázané živnosti.

Pořádání odborných kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, zejména organizační zajištění těchto kurzů, zajištění obsahu a rozsahu kurzu v souladu s jiným právním předpisem, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Vydání dokladu o absolvování kurzu.

Další vázané živnosti

Kategorie živností