facebook

Evidence skutečných majitelů

Další významnou novinkou v tomto roce je zákon o evidenci skutečných majitelů, která je v platnosti od 01.06.2021. O co se vlastně jedná?


Podstata

Evidence skutečných majitelů je opatření, které má zvýšit transparentnost a pomoci v boji s praním špinavých peněž a financováním terorismu. Mezi další faktory patří snazší aplikovatelnost, přehlednost, obchodní jistota a snížení administrativní zátěže. Díky přehlednější vlastnické struktuře právnických osob lze například lépe zhodnotit rizika právního styku. Tato evidence již existuje v České republice několik let, velká část podnikatelů jí však doposud opomínala.

Zákon však nově definuje skutečného majitele a zavádí systém přestupků a občanskoprávních sankcí v případě nedodržení evidenční povinnosti. Část údajů bude také nově přístupná veřejnosti.

Povinnost zápisu se nevztahuje pouze na obchodní korporace, ale i na nadace, spolky, ústavy, svěřenecké fondy apod. Výjimky mají pouze subjekty veřejného prostoru, tedy státní podniky, příspěvkové organizace, školy, odbory, církve apod.


Definice skutečného majitele

Nově je za skutečného majitele považována:

  • každá fyzická osoba, která přímo či nepřímo disponuje větším jak 25 % podílem na rozdělovacím prospěchu právnické osoby (podíl na zisku, likvidačním zůstatku apod).
  • Každá fyzická osoba, která přímo či nepřímo disponuje významným podílem na hlasovacích právech, nebo jiným způsobem fakticky ovládá a vykonává rozhodující vliv na společnost.
Pokud skutečného majitele dle uvedených specifikací nelze určit nebo neexistuje, budou místo něj zapsány osoby ve vrcholném vedení korporace. Vrcholnou osobou ve vedení je každá fyzická osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činnosti právnické osoby.

 

Které údaje musí být zapsány?

Údaj o skutečném majiteli podniku musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, místo pobytu, postavení ve společnosti, velikost podílu a vymezení období v jakém je nebo byl skutečným majitelem.

Dotčené subjekty musí také povinně uvádět strukturu vztahů ve společnosti.


Jak a kdy musím provést zápis?

U společností, kde je skutečný majitel zcela zřejmý z veřejných rejstříků je proveden automatický zápis soudem. U společností s.r.o. systém dokonce automaticky zapíše všechny fyzické osoby s podílem nad 25 %, čímž je povinnost splněna. Kdy ale zápis musíte řešit?

  • Pokud jste skutečného majitele zapsali již dříve dle původní legislativy platné do 05/2021.
  • Pokud skutečného majitele ve Vaší společnosti nelze stanovit dle výše uvedených podmínek (třeba v případě kdy ve společnosti nefiguruje fyzická osoba s obchodním podílem nad 25 %).
V těchto situacích musíte podat návrh na zápis včetně dokumentů, které prokazují skutečného majitele. Formulář můžete interaktivně vyplnit zde https://esm.justice.cz/ias/issm/podani a následně jej podat na příslušný soud (v listinné podobě či elektronicky)

 

Lhůta pro zápis běží od 01.06.2021 a trvá 6-12 měsíců (podle typu právnické osoby). V této lhůtě máte nárok na zápis bez soudního poplatku, avšak pouze v případě, že jste v minulosti povinnost zápisu skutečného majitele splnili. V opačném případě budete muset uhradit poplatek soudu ve výši 4 000 Kč.


Co mi hrozí, pokud se nezapíšu?

Jak už bylo zmíněno v úvodu, narozdíl od dosavadní právní legislativy zákon nově stanovuje sankce v případě nesplnění evidenční povinnosti a postihy pro skutečné majitele. Níže naleznete jejich stručné shrnutí.

  1. Pokuta až do výše 500 000 Kč v přestupkovém řízení, pokud nedojde k nápravě nesrovnalostí u Vašeho zápisu ve stanovené lhůtě na základě výzvy soudu.
  2. Nemožnost uplatnění základních práv společníka – Osoba, která naplňuje nevyvratitelné domněnky skutečného majitele a není zapsána v evidenci nemůže uplatnit své hlasovací právo, ani právo podílu na zisku společnosti. Za tuto skutečnost je odpovědný statutární orgán společnosti, kterému tak vzniká riziko škody vzniklé porušení péče řádného hospodáře.
  3. Nemožnost účastnit se veřejných zakázek – Jejich zadavatel je povinný z evidence skutečného majitele zjišťovat. V případě, že údaj nelze ověřit, je povinen účastníka z veřejné zakázky vyloučit.

 

Nevíte si se zápisem do evidence skutečných vlastníků rady? Kontaktujte nás skrze formulář níže, rádi Vám pomůžeme.

CHCETE PROBRAT SVŮJ PROBLÉM PO TELEFONU? JSME TU PRO VÁS

Stačí nám vyplnit nezávazný kontaktní formulář níže a my se vám ozveme. Nebo nám rovnou zavolejte na 602 654 355 nebo napište na [email protected].

Další články

Životní pojištění pro podnikatele. Vyplatí se, nebo ne?

Životní pojištění pro podnikatele. Vyplatí se, nebo ne? Stát se o většinu OSVČ při nemoci či úrazu de facto nepostará. Jedna věc je, že kolem...

RIZIKA ŠPATNÉHO WEBDESIGNU A JAK KVALITNÍ DESIGN WEBU MŮŽE ZACHRÁNIT VÁŠ BYZNYS

RIZIKA ŠPATNÉHO WEBDESIGNU A JAK KVALITNÍ DESIGN WEBU MŮŽE ZACHRÁNIT VÁŠ BYZNYS V dnešní době je webová stránka často první interakcí, kterou potenciální zákazník s...

Práce na dohodu, práce z domova – problémy na obzoru?

Práce na dohodu, práce z domova – problémy na obzoru? Zákoník práce čekají výraznější úpravy a změny, což bude mít značný dopad na dohodáře a...