facebook

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout?

Dle odhadu Ministerstva financí využívá paušální daň v roce 2022 až 80 tisíc podnikatelů. V příštím roce se pro tento režim chystá řada změn. Dojde ke zvýšení limitu maximálního příjmu z aktuálního 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Dle vašeho příjmu se také změní výše záloh, které budou nově odvozeny dle tří různých pásem daně. Do těch budou živnostníci rozděleni na základě výše svého příjmu, ale i výdajového paušálu.

Jak funguje paušální daň v roce 2022?

V roce 2022 platí všichni živnostníci zaregistrovaní do režimu paušální daně 5 994 Kč měsíčně. Daná částka se každý rok pomalu mění, zvyšuje se dle aktuálních minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Letošní částka 5 994 Kč měsíčně se skládá z následujících položek:

  • Sociální pojištění: 3 267 Kč

  • Zdravotní pojištění: 2 627 Kč

  • Daň z příjmu fyzických osob: 100 Kč

Největší výhodou paušální daně je to, že živnostníkovi odpadne povinnost podávání daňového přiznání a přehledů pro finanční úřad. Tím klesnou i výdaje za služby účetního. Naopak však OSVČ v režimu paušální daně nemůže využívat daňové bonusy.

Do letošního roku platilo, že do režimu paušální daně mohla vstoupit pouze OSVČ, která má příjmy do 1 milionu Kč ročně. Od příštího roku se ale limit navýší na 2 miliony Kč. Všichni ale nebudou platit stejné zálohy jako tomu bylo doteď. Dle příjmu a výdajů dané OSVČ se určí, do kterého ze tří možných pásem daně spadá, a podle toho jí bude vyměřena měsíční splátka.

Nové rozdělení: tři pásma paušálního režimu

Od příštího roku už tedy paušální daň nebude tak jednoduchá, jako byla do toho letošního. Do teď mohl každý živnostník registrovaný v tomto režimu jednoduše počítat se stálou měsíční splátkou, která byla pro všechny stejná. Důvody pro změny v režimu paušální daně jsou dle Ministerstva financí rozdílnost v příjmech živnostníků s paušální daní a snaha o přiblížení splátek skutečným zálohám, které platí podnikatelé bez paušální daně.

Dobrá zpráva je, že pro OSVČ s ročním příjmem do 1 milionu korun se toho moc nezmění. Nová pásma jsou navržena především pro živnostníky s vyšším příjmem. Nově zavedené kategorie budou totiž rozdělovat živnostníky na základě ročního příjmu a výdajového paušálu.

1. Pásmo: Paušální daň pro rok 2023 činí cca 6 500 Kč

  • Roční příjem do 1 milionu Kč, všechny výdajové paušály (i 40 %)

  • Roční příjem do 1,5 milionu Kč, min. 75 % příjmu z činnosti s výdajovým paušálem 60 % nebo 80 %

  • Roční příjem do 2 milionů Kč, min. 75 % příjmu z činnosti s výdajovým paušálem 80 %

2. Pásmo: Paušální daň pro rok 2023 činí 16 000 Kč

  • Roční příjem 1–1,5 milionu Kč, bez vlivu výdajového paušálu

  • Roční příjem do 2 milionů Kč, min. 75 % příjmu z činnosti s výdajovým paušálem 60 % nebo 80 %

3. Pásmo: Paušální daň pro rok 2023 činí 26 000 Kč

  • Roční příjem 1,5–2 miliony Kč, bez vlivu výdajového paušálu

Na určení daného pásma má kromě ročního příjmu vliv i výdajový paušál. V případě, že uplatňujete nejvyšší výdajový paušál, tedy 80 % příjmu, budete vždy spadat do 1. pásma, i když bude váš příjem dosahovat 2 milionů Kč. Naopak živnostníci s výdajovým paušálem 40 % mohou svoje pásmo určit snadno dle svého ročního příjmu.

Lze se přesunout mezi jednotlivými pásmy?

Výše ročního příjmu živnostníka se samozřejmě může meziročně lišit. V takovém případě je možné přecházet mezi jednotlivými kategoriemi. Lze tak ale učinit pouze od nového zdaňovacího období, tedy vždy od 1. ledna. Co ale dělat v případě, kdy se příjmy zvýší nebo naopak sníží už během roku?

Co když mám nižší příjem, než je v mém pásmu?

Může se stát, že budete od ledna zaregistrování ve druhém nebo třetím pásmu, a přitom splníte podmínky pro nižší kategorii. V tom případě nastává jiný následek pro vámi zaplacenou daň z příjmu a jiný pro zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vy to máte sice vše v jedné paušální částce, jednotlivé úřady si to ale rozdělí. 

V případě, kdy vaše příjmy klesnou, a vy se tak dostanete do oblasti nižšího pásma, finanční úřad vám vrátí vámi zaplacenou daň z příjmu. V případě záloh na zdravotní a sociální pojištění je tomu ale jinak. Tyto částky se vám totiž nevrátí.

Pokud tedy budete mít nižší příjem i v příštím roce, přihlaste se do nižšího pásma, abyste na dani zbytečně nepřepláceli.

Co když mám vyšší příjem, než je v mém pásmu?

V případě, kdy vám příjem nečekaně vystoupá, a vy byste tak měli patřit do vyššího pásma, než ve kterém jste zaregistrovaní, nezoufejte. Tato skutečnost má jednoduché řešení. Musíte ji nahlásit finančnímu úřadu. Po skončení aktuálního roku pak doplatíte paušální daň, která odpovídá vyššímu pásmu.

Jako živnostník s paušálním režimem tedy musíte nahlásit příslušnému finančnímu úřadu, že přecházíte do vyššího pásma. Není třeba přitom podávat žádné daňové přiznání ani přehledy. Touto cestou nelze daň platit opakovaně. Poté, co přesáhnete limit pro své pásmo, musíte přejít od následujícího roku do vyšší kategorie.

Pokud byste ale tento přechod do vyššího pásma finančnímu úřadu nenahlásili, dostali byste se do komplikací. V takovém případě je už po skončení zdaňovacího období nutné podat daňové přiznání a přehledy, ze kterých vám bude vyměřena daň z příjmu i odvody pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Co mám dělat, když můj roční příjem přesáhne 2 miliony Kč?

Může se stát, že během roku váš příjem naroste přes 2 miliony ročně, a vy najednou nebudete mít právo uplatňovat režim paušální daně. V tomto případě je nutné podat na konci zdaňovacího období daňové přiznání a přehledy příslušnému finančnímu úřadu. Rovněž se také budete muset zaregistrovat jako plátce DPH.

Kolik zaplatím za paušální daň v roce 2023?

Paušální daň se vypočítává jako součet minimální zálohy zdravotního pojištění a minimální zálohy sociálního pojištění zvýšené o 15 % plus 100 Kč jako daň z příjmu. Příslušné odvody vaší zdravotní pojišťovně a ČSSZ se určí dle průměrné hrubé mzdy, která je dána nařízením vlády.

Dle aktuální inflace lze odhadovat, že průměrná hrubá mzda naroste i o 10 %. Tím se tedy výrazně zvýší i splátky pro živnostníky s paušální daní. Ti, kteří tento režim využívají už letos, pravděpodobně spadnou do prvního pásma, kde zaplatí cca 6 500 Kč měsíčně.

V druhém pásmu se pak měsíční suma za paušální daň vyšplhá až na 16 000 Kč (7 446 Kč sociální pojištění, 3 591 Kč zdravotní pojištění, 4 963 Kč daň z příjmu). Ve třetím pásmu pak živnostníci zaplatí 26 000 Kč (11 388 Kč sociální pojištění, 5 292 Kč zdravotní pojištění, 9 320 Kč daň z příjmu)

Kdy se zaregistrovat do paušálního režimu pro rok 2023?

Zmíněná novela paušální daně je momentálně v legislativním procesu. Zhruba do konce června by mělo dojít k projednání vládou. Aktuální vládní koalice novelu podporuje, a tak by neměl být problém s jejím přijetím.

Na registraci paušálního režimu tedy budete mít dostatek času do konce kalendářního roku. Nejspíš by měla být možnost se do něj přihlásit ještě v prvních dnech roku 2023. Pokud však chcete mít vše s předstihem vyřízené, určitě bude možné se registrovat už na konci letošního roku.

Jak mohu režim paušální daně ukončit?

Změny se týkají i případu, kdy chcete ukončit paušální režim. Nově to bude ještě jednodušší a postačí vám pouze jeden dokument. Od příštího roku bude fungovat společné oznámení při ukončení paušálního režimu. To jednoduše zašlete správci daně a je hotovo. Ten za vás o této skutečnosti bude informovat zdravotní pojišťovnu i Českou správu sociálního zabezpečení.

Jak ovlivní změny paušální daně český státní rozpočet? 

Dle předpokladu Ministerstva financí dojde kvůli těmto změnám k propadu státního rozpočtu o 500 milionů korun. Na veřejné rozpočty bude mít novela vliv ve výši až 600 milionů korun. 

Stejně jako limit pro vstup do paušálního režimu se i limit pro OSVČ pro placení DPH zvýší na 2 miliony Kč. Touto změnou dojde ke snížení odvedeného DPH, což omezí veřejné rozpočty o cca 10 miliard Kč. Z této částky se jedná o 6,4 miliardy Kč pro státní rozpočet, 2,6 miliardy Kč pro rozpočty obcí a 1 miliardu Kč pro rozpočty krajů.

 

Další články

Jaké má výhody a nevýhody virtuální sídlo firmy?

Jaké má výhody a nevýhody virtuální sídlo firmy? Podnikatelské povolání s sebou přináší mnoho důležitých rozhodnutí, která vám mohou ztížit, nebo usnadnit vaši práci. Výběr...

Povinnost společností specifikovat předmět podnikání

  Povinnost společností specifikovat předmět podnikání Naposledy jsme v našem blogu psali o novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Dnes se budeme věnovat další podstatné...

OSVČ nebo s.r.o.?

OSVČ nebo s.r.o.? Pokud se chystáte začít podnikat, čeká Vás hned v úvodu důležitá volba - živnostenské oprávnění (OSVČ), nebo obchodní společnost? Co se vyplatí...