facebook

Je virtuální sídlo společnosti legální?

Služba virtuální sídlo firmy je určena výhradně podnikatelům. V praxi to vypadá tak, že poskytovatel virtuální kanceláře pronajme svému zákazníkovi adresu, kterou může podnikatel následně nechat zanést do obchodního rejstříku jako sídlo své firmy nebo v případě živnostníků do živnostenského rejstříku jako místo svého podnikání.

V roce 2009 byla novelizací občanského zákoníku podle § 429 zrušena povinnost právnických osob stanovit sídlo své společnosti jako místo, kde se s ním může státní správa nebo veřejnost fyzicky setkat. Počínaje 27. červencem 2009 bylo tedy legálně možné zřídit virtuální sídlo společnosti neboli virtuální kancelář. Tato novelizace odpovídá i aktuální judikatuře Evropského soudního dvora.

Tato skutečnost nicméně nezbavuje podnikatele, který má sídlo firmy ve virtuální kanceláři, povinnosti umístit na objekt štítek s názvem, jménem, příjmením a identifikačním číslem své firmy. Zároveň musí být připraven úřadům doložit vlastnické či užívací právo na kancelář v objektu, kde sídlí. Povinností je i nahlášení tohoto nového sídla společnosti na sociální správu a zdravotní pojišťovnu, nemluvě o finančním úřadu. Jako podnikatel totiž máte povinnost zajistit finančnímu úřadu vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly. Nezapomeňte ale na to, že podle současného stanovení § 429 občanského zákoníku všechny finanční úřady jsou nyní již oprávněny kontrolovat podnikatele bez ohledu na jeho sídlo. Aktuální ustanovení § 429 odst. 2 občanského zákoníku zároveň jednoznačně říká, že pokud podnikatel uvádí jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý - tedy i finanční úřad - dovolat jeho skutečného sídla – tedy sídla, ve kterém tento podnikatel fyzicky vykonává svou činnost.

V neposlední řadě je nutností zajistit příjem poštovních zásilek. V případě těch od úřadů určených do vlastních rukou tím, že poskytněte recepční službě plnou moc k přebírání těchto zásilek. Tím vším minimalizujete případné porušení vašich zákonných povinností.

Další články

Změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti Potřebujete změnit adresu sídla Vaší společnosti z rodinného domu na nově pronajatou kancelář? Vypověděl Vám současný vlastník nemovitosti, kde máte sídlo, smlouvu?... Pokračovat ve čtení

Základní kapitál u společností s.r.o.

Základní kapitál u společností s.r.o. Základní kapitál je jednou z hlavních náležitostí každé společnosti s.r.o. Pokud i vy zakládáte novou společnost, budete muset hned v... Pokračovat ve čtení

Propagace podnikání na sociálních sítích – absolutní nezbytnost, nebo zbytečnost, co spíš jen zdržuje?

Propagace podnikání na sociálních sítích – absolutní nezbytnost, nebo zbytečnost, co spíš jen zdržuje? Ať už jste OSVČ či majitel firmy, rozhodně na sítích buďte.... Pokračovat ve čtení