facebook

Legislativní změny společností s.r.o. v roce 2021

Rok 2021 přináší řadu změn v oblasti podnikání. V tomto článku se zaměříme na ty nejpodstatnější, které se mohou dotknout řady společností s ručením omezeným.


Zrušení superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka

Daň z příjmu fyzických osob se nově počítá z hrubé mzdy. Doposud se k výpočtu používala superhrubá mzda, kterou tvořila hrubá mzda a odvody hrazené zaměstnavatelem. Sazba daně zůstává i nadále na 15 %, takže zaměstnanci dostanou vyšší čistou mzdu. Zároveň došlo ke zvýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč na rok, čímž si zaměstnanci polepší oproti minulému roku o dalších 3 000,- Kč.


Úprava solidárního zdanění pro osoby s nadprůměrným příjmem

Za zmínku stojí také zrušení solidární daně pro osoby s nadprůměrně vysokými příjmy. Jednalo se o solidární přirážku ve výši 7 % pro osoby s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy. Nově je tato daň nahrazena další sazbou daně z příjmu ve výši 23 %. Zásadní změna spočívá v tom, že solidární daň se počítala pouze z hlavních příjmů ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti. Do jejího základu se tak nepočítaly třeba příjmy z pronájmu nemovitosti nebo kapitálového majetku. Zákon o dani z příjmu však tyto pasivní příjmy nijak neosvobozuje, od roku 2021 se tak nově započítávají do limitu čtyřnásobku průměrné mzdy.


Stravenkový paušál

Firmy, které přispívají svým zaměstnancům na stravování formou stravenek mohou od roku 2021 využít stravenkový paušál, který umožňuje vyplatit zaměstnanci místo stravenek přímo peníze. Z ceny stravného si zaměstnavatel stále může uplatnit 55 % jako daňově uznatelný náklad, pro zaměstnance se jedná o nedaňový příjem.

Přestože mnoho zaměstnanců peníze místo stravenek uvítá jako atraktivní změnu, může být paušál v řadě situací i nevýhodný. Zejména se jedná o situace, kdy chcete svým pracovníkům na stravné přispívat více jak 55 %, nebo pokud pracují na další směny než 11 hodin a mají tak nárok na dvě stravenky v daňově zvýhodněném režimu. Ve formě stravenek je pro zaměstnance příspěvek zaměstnavatele od daně plně osvobozen (téměř v libovolné výši). U paušálu je to maximálně 75,60 Kč, cokoliv navíc musí zaměstnanec zdanit.


Sdílené pracovní místo

Díky novele zákoníku práce může zaměstnavatel na základě písemné dohody uzavřít pracovní poměr na stejný druh práce a kratší pracovní dobou s více zaměstnanci. Ti si mohou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu, podmínkou je pouze naplnění průměrné týdenní pracovní doby každého z nich maximálně ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Nemusí se jednat o výkon práci na totožném pracovišti, je možné kombinovat např. práci na home office a v pobočce.

Sdílená pracovní místa mohou přinést větší flexibilitu při kratších pracovních úvazcích, uvítají je některé skupiny zaměstnanců, např. senioři, nebo rodiče s malými dětmi. Je však otázka, do jaké míry budou využívány, vzhledem k tomu že vedle náročnější administrativy, nejistoty při jejich vypovězení a dalších praktických komplikací nepřináší žádné praktické výhody pro zaměstnavatele.


Nový výpočet dovolené a náhrada mzdy při uvolnění na tábory a soustředění

Úpravou prošel také výpočet nároku dovolené zaměstnanců. Ten se nově neodvíjí od počtu odpracovaných dní, ale od počtu odpracovaných hodin. Tento systém bude spravedlivější pro zaměstnance, které pracují pouze několik týdnů v roce, nebo pro zaměstnance ve směnném provozu s různými dobami směn.

Novinkou je také náhrada mzdy pro zaměstnance, kteří působí jako vedoucí a instruktoři na táborech a sportovních soustředěních pro mládež. Ti mají v případě těchto aktivit nárok na náhradu mzdy za jeden týden ve výši průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Tu může zaměstnavateli následně kompenzovat příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.


Změny odpisů majetku

Od roku 2021 se již nepoužívá samostatná kategorie nehmotného majetku, nově spadá s hmotným majetkem do dlouhodobého majetku. Současně s tím se sjednocují i pravidla pro obě kategorie, což přináší výhodu zvýšení spodní hranice pro odpisy hmotného majetku na 80 000 Kč. Majetek s pořizovací cenou do 80 000 Kč tak můžeme zaúčtovat rovnou do nákladů.

Další články

Odštěpný závod

Odštěpný závod Pokud se chystáte Vaše podnikání rozšířit do zahraničí, nabízí se samozřejmě založení společnosti v dané zemi. Snazší a rychlejší možností je však založení...

Nadace Step by Step – proč věří právě nám?

Nadace Step by Step – proč věří právě nám? Oceněný charitativní projekt úspěšného slovenského fotbalisty Patrika Le Gianga již léta pomáhá znevýhodněným dětem. Jak projekt...

FarmerFarmstein: Microgreens si vypěstujete klidně i v obýváku! V čem spočívá tento populární trend?

FarmerFarmstein: Microgreens si vypěstujete klidně i v obýváku! V čem spočívá tento populární trend? Novým příspěvkem do našeho blogového seriálu rozhovorů s klienty se stalo...