facebook

Jak založit živnost?

Výhody mezi podnikáním na živnost a formou společnosti s.r.o. jsme si již rozebrali v jednom z našich článků. Pokud jste se rozhodli pro živnostenské oprávnění, pomůžeme Vám s jeho vyřízením.

1) Volba živnosti

Prvním krokem bude výběr konkrétních živností (oborů), ve kterých chcete podnikat.

K provozování řemesel a odborných činností (např. lékař, truhlář, architekt, kadeřník účetní) budete muset úřadu doložit příslušné vzdělání, nebo praxi v oboru. Ke koncesovaným živnostem zase příslušné povolení státu/obce (taxikář, prodej alkoholu, provozování střelnice apod.) Většina běžných činností však doložení kvalifikace nevyžaduje.

Vybírat můžete ze 4 kategorií:

Počet oborů, ve kterých budete podnikat není omezen. Zvolené živnosti si uložte, budete je muset úřadu nahlásit v konkrétním znění.

Při dokládání odborné způsobilosti úřad akceptuje pouze originály nebo ověřené kopie dokladů o vzdělání vydané českými institucemi. Pokud tedy máte vzdělání zahraniční, budete muset způsobilost prokázat praxí, nebo absolvováním rekvalifikačního kurzu.

2) Podmínky k získání živnosti

K registraci živnosti zákon ukládá ještě dvě podmínky:

  • svéprávnost (věk nad 18 let, mladší osoby musí doložit soudem osvědčený souhlas zákonného zástupce)
  • trestní bezúhonost (živnostenský úřad si ji ověří. Při existenci záznamu živnostenský úřad na základě detailu rozsudku rozhodne, zda vám oprávnění vydá, či nikoliv.)

Pokud je splňujete, máte vybrané živnosti a případné doklady o odborné způsobilosti připravte si správní poplatek 1 000 Kč, a zbývá vám už poslední krok – registrace.

3) Registrace živnosti

Živnost můžete založit osobně na úřadě, nebo elektronickým podání online.

Osobní podání – navštívíte kterýkoliv živnostenský úřad, jeho pracovník s vámi provede vyplnění ohlašovacího formuláře, zodpoví příslušné dotazy a vybere správní poplatek. Výjimku zde mají koncesované živnosti, u kterých musíte počkat na vydání koncese. Zahájení podnikání za vás živnostenský úřad také nahlásí zdravotní a sociální pojišťovně, a finančnímu úřadu.

Výhodou je snadnost podání a rychlost vydání oprávnění, nevýhodou nutnost trefit se do otevírací doby úřadů, které jsou ve většině případů bez sjednané schůzky otevřené pro veřejnost pouze v pondělí a středu.

Elektronické podání – pokud máte datovou schránku / elektronický podpis a troufnete si na vyplnění formuláře samostatně, můžete živnost ohlásit z pohodlí domova. Formulář a pokyny k vyplnění naleznete zde https://www.rzp.cz/epo/cs/.

Případné doklady o způsobilosti a jakékoliv další dokumenty musíte přiložit v autorizované konverzi, o které jsme psali v tomto článku, klasický sken úřadu stačit nebude.

Výhodou je zde absence cesty a čekání na úřadě, nevýhodou náročnost vyplnění pro některé uživatele a o něco delší doba vydání (do 5 pracovních dní).

TIP: U elektronického podání na jednotném registračním formuláři je správní poplatek za ohlášení živnosti snížen na částku 800 Kč. Již jsme se setkali se situací, kdy pracovník úřadu sdělil, že o tom nic neví. V takovém případě se můžete odvolat na příslušný zákon § 9 zákona č. 634/2004 Sb., (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-63)

Založení živnosti rychle a profesionálně

Pokud se založením živnosti nechcete ztrácet čas a energii, rádi Vám se vším pomůžeme.

Ohlášení živnosti za Vás vyřídíme již od 1 900 Kč.

 

Další články

Používáte adresu svého domova jako sídlo podnikání? Pak doslova každý může zjistit, kde bydlíte. Co s tím?

Používáte adresu svého domova jako sídlo podnikání? Pak doslova každý může zjistit, kde bydlíte. Co s tím? Na webu datovek, které jsou pro všechny podnikající...

Jak založit živnost?

Jak založit živnost? Výhody mezi podnikáním na živnost a formou společnosti s.r.o. jsme si již rozebrali v jednom z našich článků. Pokud jste se rozhodli...

Zrušení živnosti

Zrušení živnosti O tom, jak založit živnost jsme již psali v jednom z našem článků. Co ale dělat v případě, že chcete své podnikání ukončit?...