facebook

OSVČ A REGISTRACE K DPH: OBRATY, LIMITY, VÝHODY A POKUTY

Daň z přidané hodnoty bývá označovaná za univerzální a zároveň za jednu z nejsložitějších vůbec v našem daňovém systému. Kdo ji vůbec musí platit povinně? Nejde jen o různé firmy (s.r.o., a.s. apod.), ale samozřejmě též o živnostníky. Podnikáte-li proto pod svým jménem, i vy si musíte dávat pozor, abyste nepřekročili jistou hranici. Pokud byste opomenuli či ignorovali, že se ze zákona musíte stát plátcem DPH, může to pro vás mít hned několik negativních (finančních) důsledků. A může se vyplatit OSVČ dobrovolná registrace k jejímu placení? To a mnohem víc v článku dále!

OSVČ A REGISTRACE K DPH: OBRATY, LIMITY, VÝHODY A POKUTY

ZÁKLADNÍ DEFINICE DPH, JEJÍ PŘEDMĚT A SAZBY

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jedním z nejdůležitějších příjmů pro státní kasu. DPH je tzv. nepřímá daň, to znamená, že se neplatí jako samostatná částka, ale je zahrnuta do cen prakticky všech druhů výrobků a služeb. Proto se jí často říká také univerzální daň. Konkrétně ji platí až koncoví spotřebitelé. Její princip spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží či služeb zvýší (kolik se k hodnotě přidá). Předmětem této daně je tedy dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby za úplatu osobou, která podniká, a to s místem plnění u nás v Česku.

Zajímavost: V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena 1. ledna roku 1993, a nahradila tak do té doby používanou tzv. daň z obratu.

 

Aktuálně u nás existují 3 sazby DPH, a to základní sazba DPH ve výši 21 %, první snížená sazba DPH ve výši 15 % a druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Plátci DPH musí na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH, pokud zákon nestanoví jinak. Uplatňovat sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH mohou jen v případech vyjmenovaných v daném zákoně.

KDO VŠECHNO JE POVINNĚ PLÁTCEM DPH

Plátcem DPH je každý podnikající subjekt (fyzická i právnická osoba) se sídlem, provozovnou či místem podnikání, která je registrována jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát každý takový subjekt, jehož obrat v podnikání přesáhl za 12 měsíců jdoucích po sobě částku 2 000 000 Kč. Kromě toho zákon určuje i speciální situace, za kterých je třeba okamžitě se k DPH registrovat. Firmy i podnikatelé se taktéž můžou stát dobrovolným plátcem DPH – v některých případech se jim to totiž může vyplatit.

Ještě k definici toho obratu – pro DPH znamenají zmíněné 2 miliony Kč součet všech částek, které jste jako podnikatelé získali během svého podnikání v ČR za dodání zboží, převod nemovitosti či poskytnutí služeb (nezahrnují se do něj ale třeba peníze, které jste získali prodejem dlouhodobého majetku apod.).

Přesáhnete-li jako živnostník či majitel firmy zmíněnou částku obratů, musíte podat přihlášku k registraci DPH, musí ji podat do 15 dnů po skončení daného termínu. Pokud to neudělá, je mu finanční úřad povinen ze zákona udělit pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a nebyl.

Stanete-li se plátcem, pak musíte vést evidenci DPH a dále také podávat přiznání k DPH, kontrolní hlášení a v některých případech i souhrnné hlášení.

JAK SE JAKO OSVČ K DPH REGISTROVAT?

Přihlásit se do registru plátců DPH je snadné, stačí vyplnit pouze 1 formulář a podat ho na finanční správu – celou registraci se doporučuje provést online. Přihlášku pak jednoduše najdete v aplikaci finanční správy s názvem EPO (Elektronická podání pro finanční správu).

Vyplnění formuláře není složité, ale raději k němu doplňte přílohu, která proces registrace urychlí. V příloze jen doložíte, že se zabýváte ekonomickou činností a také svůj obrat za posledních 12 měsíců. Například fakturami, smlouvami anebo v případě nově založené s.r.o. představením podnikatelského záměru.

Pokud jste se stali plátci DPH povinně, i tak se k němu musíte registrovat. Nečekejte ale na žádné osvědčení a začněte pak povinnosti spojené s plátcovstvím DPH dodržovat ihned. V opačném případě riskuje sankce od úřadů za nedodržování povinností – v případě výše zmíněných kontrolních hlášení nejsou vůbec nízké (jak jinak).

JAK PLÁTCOVSTVÍ FUNGUJE V PRAXI A KDY SE VYPLATÍ?

Nakupujete-li jako plátce DPH zboží včetně DPH (tedy platíte daň), máte nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil. Naopak pokud zboží včetně DPH prodáváte vy (a tedy inkasujete daň od kupce takového zboží), musíte tuto daň státu odvést.

Nemáte povinnost registrovat se jako plátce DPH a řešíte zda by pro vás nebylo výhodnější jím být? Často záleží především na vaší pozici na trhu a typu podnikání. Stát se vám plátcem, se vyplatí, když váš roční obrat nepřesahuje 2 miliony Kč a přitom:

  1. Vaše příjmy jsou nižší než výdaje za nakoupené zboží – stát vám zpětně vrátí rozdíl, který vnikl rozdílem DPH při nákupu zboží od dodavatele a DPH použité při prodeji zboží koncovým zákazníkům
  2. Na zboží zakoupené od dodavatele se uplatňuje vyšší sazba DPH než na zboží, které prodáváte vy svým zákazníkům
Naopak být se vám plátcem se nevyplatí, pokud:
  1. Vašimi zákazníky jsou spotřebitelé, jelikož ti sami DPH nikdy neplatí a tudíž je zbytečně, abyste vy plátcem DPH byli
  2. Na zboží zakoupené od dodavatele se uplaťnuje nižší sazba DPH než na zboží, kterém prodáváte vy svým zákazníkům

 

U plátce DPH tedy mohou jednoduše převážit i finanční výhody, které mu z tohoto institutu plynou. Ovšem je dobré vzít v potaz, že často je to za cenu relativně velké administrativní zátěže, kdy už je potřeba objednat si služby účetního (což je samozřejmě dodatečný náklad). Takovou zátěží je dále povinnost zhotovit zákazníkům daňové doklady, vést a podávat daňová přiznání a jak jsme zmínili výše, rovněž podívat kontrolní hlášení. Vše lze naštěstí již řešit kompletně online, ovšem všechny takové doklady musíte na svou odpovědnost archivovat minimálně 10 let.

JAK JE TO U DPH SE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM A POKUTAMI?

V prvním kalendářním roce, ve kterém jste nově registrovaní jako plátci DPH, zdaňovací období trvá jeden kalendářní měsíc. V takovém případě tedy musíte co měsíc odvést DPH, podat přiznání k DPH, a navíc ještě kontrolní hlášen (případně i souhrnné). Následně po takovém prvním roce můžete požádat o přechod na čtvrtletní plátcovství, pokud splníte zákonné podmínky dle Zákona o DPH (ve zkratce: za uplynulý rok nesmíte přesáhnout obrat 10 milionů, nesmíte být nespolehlivým plátcem DPH a změnu nezapomenete oznámit správci daně včas). S nastavením zdaňovacího období se doporučuje na výsost velká opatrnost, jelikož peníze tvořící DPH jsou vlastně prostředky státu a vy je máte jen v úschově. Mějte proto na uhrazení této daně vždy v záloze rezervu.

Plátci DPH musejí podávat kontrolní hlášení a nesmí zapomenout ani na přiznání a úhradu daně. Jinak jim samozřejmě hrozí postihy, a to poměrně přísné. Kontrolní hlášení je totiž nástroj na odhalování podvodníků a reálně se jím podařilo omezit daňové úniky. Takže velký pozor na špatné vyplnění a pozdní odeslání, jelikož finanční úřady pro to mají minimální pochopení a mohou ukládat (a ukládají) nemalé pokuty. Pohybují se od pouhého 1 tisíce Kč až do výše 500 000 Kč! Podrobnosti případně najdete v tomto článku.

TIP: Plátci DPH se běžně potýkají s velmi náročnou administrativou (přiznání, hlášení, vedení evidence atd.), neboť tato daň patří k nejsložitějším vůbec. Ale naštěstí si vše mohou usnadnit. Lepší variantou, než je rozšířený Excel, je zvolit účetní software, který nabízí nezbytné nástroje pro evidenci DPH. Navíc při změně zákonů vývojáři dané aplikace je do ní rovnou propisují, a tak nemusíte bádat u své tabulky v Excelu co a jak.

 

MÁTE K DPH NĚJAKÉ DOTAZY? NAPIŠTE NÁM O KONZULTACI

Jak je vidět, ve většině případů má OSVČ registraci k DPH docela jednoduchou, ale i tak může skýtat řadu složitostí a zvlášť související administrativní zátěž. Ať už podnikáte sami na sebe či máte firmu, je u DPH na zvážení přenechání této povinné byrokracie specialistům, aby vám DPH nezabíralo při podnikání víc času, než je nutné. V případě, že nechcete studovat žádné paragrafy, vyhlášky a předpisy, klidně nám napište o konzultaci. Jedno zda jste OSVČ či firma. Rádi vám poradíme a není ani problém u nás poptat službu vedení účetnictví a přenechat starost o registraci i řešení DPH kompletně na nás!

 

Další články

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout?

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout? Dle odhadu Ministerstva financí využívá paušální daň v roce 2022 až...

Legislativní změny společností s.r.o. v roce 2021

Legislativní změny společností s.r.o. v roce 2021 Rok 2021 přináší řadu změn v oblasti podnikání. V tomto článku se zaměříme na ty nejpodstatnější, které se...

Je virtuální sídlo společnosti legální?

Je virtuální sídlo společnosti legální? Služba virtuální sídlo firmy je určena výhradně podnikatelům. V praxi to vypadá tak, že poskytovatel virtuální kanceláře pronajme svému zákazníkovi...