facebook

Jak se vyhnout pokutě od živnostenského úřadu

Podnikání jako OSVČ je oproti vedení společnosti v mnoha ohledech administrativně jednodušší. I živnostenské podnikání se však řídí zákony, a je tak nutné plnit řadu povinností, jinak se totiž vystavujete riziku pokuty ze strany živnostenského úřadu. V tomto článku si rozebereme 4 vůbec nejčastější prohřešky a jak se jim vyvarovat.

1. prohřešek: Neohlášení změn

Zde zákon hovoří jasně, pokud dojde ke změně údajů, které jsou součástí vaší živnosti, jste povinni je úřadu do 15 dnů ode dne jejich vzniku nahlásit. Můžete tak učinit osobně, elektronicky přes datovou schránku či dopisem. Oznámení změn lze provést na kterémkoli živnostenském úřadu v ČR, nejste tedy omezeni lokalitou svého bydliště či sídlo podnikání.

Tato povinnost se nevztahuje na změny již zapsané ve veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů apod.), ty si živnostenský úřad stáhne sám.

Za porušení oznamovací povinnosti může živnostenský úřad uložit pokutu až 20 000 Kč, pokud není oznámena změna odpovědného zástupce, může se jednat až o 50 000 Kč.

2. prohřešek: Neoznámení vzniku provozovny a absence jejího označení

Na některé obory živnosti vám postačí pouze adresa sídla zapsaná v rejstříku, jiné vyžadují k jejímu výkonu kamennou provozovnu (například automechanik, kadeřník). Provozoven může mít podnikatel i více, důležitým bodem je zde však oznámení vzniku provozovny živnostenskému úřadu a její řádné označení. Každá musí být označena čitelně a zvenčí:

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • a jeho identifikačním číslem osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Zákon zde neurčuje způsob označení, jestli tedy zvolíte logo či štítek, je plně na vás.
Za neoznámení vzniku provozovny či chybějící označení může úřad uložit až 100 000 Kč.

3. prohřešek: Neoprávněné podnikání

Dalším častým prohřeškem bývá podnikání bez platného živnostenského oprávnění. To se paradoxně stává běžně i u podnikatelů, kteří mají svou živnost aktivní, avšak rozhodnou se provozovat další činnost, ke které z minulosti však nemají oprávnění. Zkrátka, pokud chcete své podnikání rozšířit o další obor, musíte si k němu zajistit od úřadu platné oprávnění.

U volných živností je rozšíření zdarma, u řemeslných, vázaných a koncesovaných živností vás bude rozšíření stát 1 000 Kč a kromě toho budete muset úřadu doložit patřičnou kvalifikaci k výkonu daného oboru (příp. garanta, tedy jinou osobu, která kvalifikací disponuje a zaručí se za vaše podnikání).

Při založení živnosti tak doporučujeme pečlivě zvážit a případně ohlásit i obory, které byste mohli potenciálně vykonávat v budoucnu. Při zjištění provozování činnosti bez oprávnění:

  • Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až 50 000 Kč
  • Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až 100 000 Kč
  • Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až 200 000 Kč

4. prohřešek: Neoprávněné využívání sídla

Jednou ze zákonných náležitostí živnosti je adresa sídla. Jedná se primárně o evidenční údaj, který se může lišit od místa výkonu činnosti / provozovny. Řada podnikatelů má sídlo hlášené na adrese svého trvalého bydliště. S tím jsou však spojena rizika v souvislosti s vymáháním pohledávek z podnikání, případně k tomu nemusí svolit majitel nemovitosti, proto zde bývá ideálním řešením virtuální sídlo – v případě zájmu vám rádi zajistíme některé z naší nabídky.

Ať už máte nahlášené sídlo kdekoli, může dojít k situaci, kdy majitel nemovitosti na úřadu odvolá souhlas s využíváním adresy jakožto sídla vašeho podnikání (o tom vás musí nejprve písemně vyrozumět). Pokud se tak stane, úřad vás vyzve k doložení právního vztahu k využívání dané, nebo jiné adresy jakožto sídla. To můžete opět úřadu doložit elektronicky, osobně či dopisem.

Pokud právní důvod k užívání sídla ve stanovené lhůtě úřadu nedoložíte, může vám být udělena pokuta až 10 000 Kč.

Předcházení problémům a pokutám můžete nechat na nás

Výše zmíněné situace jsou nejčastějšími důvody udělených pokut od živnostenského úřadu, přitom jejich předcházení není zas tak náročné. Zkrátka je nutné mít na paměti, že veškeré změny údajů uvedených v živnosti je potřeba úřadu nahlásit, čas od času zkontrolovat označení své provozovny a v případě rozšíření podnikání nezapomenout rozšířit i živnostenské oprávnění.

Splést se může každý, proto vás v mnoha případech úřad v první řadě vyzve k nápravě a k pokutě se případně uchýlí až následně. Jako tip na závěr pro minimalizaci rizika pokut doporučujeme pravidelně kontrolovat poštu či datovou schránku a věnovat pozornost korespondenci z úřadů.

Pokud si s nahlášením změn úřadu nevíte rady nebo nechcete ztrácet čas, rádi za vás vše vyřídíme. Detaily služby naleznete na této stránce nebo nás můžete kontaktovat přes formulář.

Vyplňte nezávazný kontaktní formulář. Ozveme se a sdělíme vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na kontakt@sidlofirmypraha5.cz.

Další články

Legislativní změny společností s.r.o. v roce 2021

Legislativní změny společností s.r.o. v roce 2021 Rok 2021 přináší řadu změn v oblasti podnikání. V tomto článku se zaměříme na ty nejpodstatnější, které se... Pokračovat ve čtení

Derasity: Deratizátor o byznysu a kdy mu určitě zavolat

Derasity: Deratizátor o byznysu a kdy mu určitě zavolat V rámci našeho blogového seriálu, který představuje klienty SidloFirmyPraha5.cz, přinášíme v pořadí druhý rozhovor. Tentokrát s... Pokračovat ve čtení

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout?

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout? Dle odhadu Ministerstva financí využívá paušální daň v roce 2022 až... Pokračovat ve čtení