facebook

Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání může být nepříjemná situace, zejména pokud pracovní trh zrovna nepřekypuje nabídkami volných míst. V takovém případě je dobré mít na paměti, že stát nabízí pomoc ve formě podpory v nezaměstnanosti, na kterou má nárok každý, kdo splní zákonné podmínky.

Co podpora v nezaměstnanosti zahrnuje?

Při splnění podmínek Vám úřad práce poskytuje po určitou dobu jednou měsíčně finanční podporu, stanovenou procentuální sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku.
Procentuální sazby jsou:

 • 65 % po dobu prvních dvou měsíců, ne však více než 0,58 průměrné mzdy národního hospodářství v období tří předcházejících kalendářních let.
 • 50 % po dobu následujících dvou měsíců
 • 45 % po zbytek doby vyplácení podpory

Při ukončení pracovního poměru bez udání důvodu, nebo dohodou, bude uchazeči podpora po celou dobu přiznána pouze procentuální sazbou ve výši 45 %.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím podpůrčí doby, odhlášením uchazeče, nebo jeho vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.

Za zmínku stojí také, že každému uchazeči o zaměstnání v evidenci je úřadem práce hrazeno zákonem povinné zdravotní pojištění. I kdybyste tedy neměli na podporu nárok, jen samotná registrace na úřadu práce Vám ušetří cca 2 500 Kč měsíčně. Kromě toho Vám po splnění dalších podmínek může úřad práce dokonce zafinancovat rekvalifikační kurz.

Jaké jsou podmínky podpory a jak ji získat?

Podpora v nezaměstnanosti náleží každému uchazeči o zaměstnání, který hradil v předchozím období sociální pojištění alespoň po dobu 12 měsíců a nepobírá starobní důchod. Doba vyplácení podpory se liší dle věkových kategorií:

 • do 50 let vyplácení po dobu 5 měsíců
 • od 50 do 55 let vyplácení po dobu 8 měsíců
 • nad 55 let vyplácení po dobu 11 měsíců

K přiznání podpory je potřeba registrace do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, jehož součástí je i případná žádost o podporu. K té od Vás úřad práce bude vyžadovat:

 • potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku,
 • zápočtový list od zaměstnavatele,
 • evidenční list důchodového pojištění.

OSVČ pak doloží:

 • potvrzení o době účasti na sociálním pojištění,
 • potvrzení o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Pozor na vyřazení

Při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a případném vyplácení podpory se předpokládá, že uchazeč poskytne plnou součinnost při snaze o jeho zaměstnání.

Úřad práce Vám při zařazení stanoví povinné termíny, ve kterých se musíte dostavit na konzultaci o vývoji situace. Pokud byste se na tyto schůzky opakovaně nedostavili, nebo jinak porušili podmínky uchazeče o zaměstnání (například zjištění, že provozujete výdělečnou činnost), hrozí Vám téměř s jistotou vyřazení z evidence a také povinnost vrátit vyplacenou podporu.

Potřebujete další informace k podpoře v nezaměstnanosti?

Neváhejte se obrátit na pobočku úřadu práce ve vaší obci, kde vám zodpoví případné dotazy.

 

Další články

Neomezené volno jako benefit – boost efektivity, nebo černá díra na peníze?

Neomezené volno jako benefit – boost efektivity, nebo černá díra na peníze? Lákáte nové zaměstnance do své firmy na sick days, pátý týden placené dovolené,... Pokračovat ve čtení

Datová schránka

Datová schránka Komunikace s úřady – mnohdy nepříjemná činnost, ať už kvůli matoucí komunikaci státních institucí, složitosti formulářů, nebo nevyhovujícím otevíracím dobám kontaktních míst. V... Pokračovat ve čtení

Odštěpný závod

Odštěpný závod Pokud se chystáte Vaše podnikání rozšířit do zahraničí, nabízí se samozřejmě založení společnosti v dané zemi. Snazší a rychlejší možností je však založení... Pokračovat ve čtení