facebook

Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání může být nepříjemná situace, zejména pokud pracovní trh zrovna nepřekypuje nabídkami volných míst. V takovém případě je dobré mít na paměti, že stát nabízí pomoc ve formě podpory v nezaměstnanosti, na kterou má nárok každý, kdo splní zákonné podmínky.

Co podpora v nezaměstnanosti zahrnuje?

Při splnění podmínek Vám úřad práce poskytuje po určitou dobu jednou měsíčně finanční podporu, stanovenou procentuální sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku.
Procentuální sazby jsou:

 • 65 % po dobu prvních dvou měsíců, ne však více než 0,58 průměrné mzdy národního hospodářství v období tří předcházejících kalendářních let.
 • 50 % po dobu následujících dvou měsíců
 • 45 % po zbytek doby vyplácení podpory

Při ukončení pracovního poměru bez udání důvodu, nebo dohodou, bude uchazeči podpora po celou dobu přiznána pouze procentuální sazbou ve výši 45 %.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím podpůrčí doby, odhlášením uchazeče, nebo jeho vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.

Za zmínku stojí také, že každému uchazeči o zaměstnání v evidenci je úřadem práce hrazeno zákonem povinné zdravotní pojištění. I kdybyste tedy neměli na podporu nárok, jen samotná registrace na úřadu práce Vám ušetří cca 2 500 Kč měsíčně. Kromě toho Vám po splnění dalších podmínek může úřad práce dokonce zafinancovat rekvalifikační kurz.

Jaké jsou podmínky podpory a jak ji získat?

Podpora v nezaměstnanosti náleží každému uchazeči o zaměstnání, který hradil v předchozím období sociální pojištění alespoň po dobu 12 měsíců a nepobírá starobní důchod. Doba vyplácení podpory se liší dle věkových kategorií:

 • do 50 let vyplácení po dobu 5 měsíců
 • od 50 do 55 let vyplácení po dobu 8 měsíců
 • nad 55 let vyplácení po dobu 11 měsíců

K přiznání podpory je potřeba registrace do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, jehož součástí je i případná žádost o podporu. K té od Vás úřad práce bude vyžadovat:

 • potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku,
 • zápočtový list od zaměstnavatele,
 • evidenční list důchodového pojištění.

OSVČ pak doloží:

 • potvrzení o době účasti na sociálním pojištění,
 • potvrzení o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Pozor na vyřazení

Při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a případném vyplácení podpory se předpokládá, že uchazeč poskytne plnou součinnost při snaze o jeho zaměstnání.

Úřad práce Vám při zařazení stanoví povinné termíny, ve kterých se musíte dostavit na konzultaci o vývoji situace. Pokud byste se na tyto schůzky opakovaně nedostavili, nebo jinak porušili podmínky uchazeče o zaměstnání (například zjištění, že provozujete výdělečnou činnost), hrozí Vám téměř s jistotou vyřazení z evidence a také povinnost vrátit vyplacenou podporu.

Potřebujete další informace k podpoře v nezaměstnanosti?

Neváhejte se obrátit na pobočku úřadu práce ve vaší obci, kde vám zodpoví případné dotazy.

 

Další články

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti Ztráta zaměstnání může být nepříjemná situace, zejména pokud pracovní trh zrovna nepřekypuje nabídkami volných míst. V takovém případě je dobré mít na...

FarmerFarmstein: Microgreens si vypěstujete klidně i v obýváku! V čem spočívá tento populární trend?

FarmerFarmstein: Microgreens si vypěstujete klidně i v obýváku! V čem spočívá tento populární trend? Novým příspěvkem do našeho blogového seriálu rozhovorů s klienty se stalo...

Mýty o virtuálních sídlech

Mýty o virtuálních sídlech Pokud jste virtuální kancelář nikdy nevyzkoušeli, je přirozené, že můžete mít z počátku určité obavy. Nenechte se ale vyvést z míry...