facebook

Paušální daň OSVČ 2021

Kromě dalších významných změn, které jsme zmiňovali v předchozím článku, přináší rok 2021 také výrazné zjednodušení pro drobné OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč ve formě paušální daně. Té jsme se rozhodli věnovat na blogu samostatný článek.


Co je paušální daň?

Jedná se o sjednocení minimálních povinných odvodů do jedné platby ve výši 5 649 Kč za měsíc (65 628 Kč ročně). Ano, paušální daň tedy zahrnuje i zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Měsíční paušál tvoří:

 • symbolická daň z příjmů ve výši 100 Kč,
 • záloha na sociální pojištění ve výši 2 976 Kč a
 • minimální záloha na zdravotní pojištění 2 393 Kč.
V paušálním režimu je navýšená minimální záloha na sociální pojištění o 15 %. Důvodem je snaha státu o posílení důchodového systému. Většina OSVČ totiž odvádí pouze minimální sociální pojištění. Díky paušální dani tak podnikatelé sice zaplatí jen 100 Kč na daních, ale připlatí do důchodového pojištění, čímž si zvýší i své důchody.

 

V budoucnu se bude měsíční částka s nejvyšší pravděpodobností zvedat v důsledku výsledků ekonomiky státu – inflace, HDP i nezaměstnanosti.


Jaké jsou výhody a nevýhody paušální daně, komu se vyplatí?

Paušální daň přináší významnou úlevu v administrativě. Díky sjednocení odvodů OSVČ nemusí nejen komunikovat se třemi úřady, ale ani podávat daňové přiznání či přehledy na pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Po registraci do paušální režimu si jednoduše nastaví trvalý příkaz na částku 5 469 Kč měsíčně a veškeré odvodové povinnosti má tak vyřešeny.

Díky přihlášení k paušální dani také snížíte riziko daňových kontrol a uspoříte si o něco více na důchod.

Z finančního hlediska však paušální daň nemusí být vždy výhodná. Podnikatelé si při ní nemohou uplatnit daňové slevy a úlevy.

Konkrétně se jedná o slevy na:

 • • poplatníka,
 • • manžela/manželku,
 • • manžela – držitele průkazu ZTP/P,
 • • částečný invalidní důchod,
 • • plný invalidní důchod,
 • • průkaz ZTP/P,
 • • studenta,
 • • školkovné,
 • • evidenci tržeb
 • • daňové zvýhodnění či bonus na děti,
 • • zaplacené úroky z hypotéčního úvěru,
 • • nebo životní pojištění.
S ohledem na výše uvedené lze tak říct, že paušální daň je vhodná spíše pro bezdětné a svobodné podnikatele s ročními příjmy nízko pod hranicí
1 000 000 Kč. Vyplatí se zejména těm OSVČ, které uplatňují nízký výdajový paušál. U výdajového paušálu 80 % byste na paušální dani spíše prodělali.

 

Jaké jsou podmínky pro vstup do paušálního režimu?

 • • V roce 2020 OSVČ neměla příjmy přes 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně, příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo příjmy daněné srážkovou daní,
 • • OSVČ není plátcem DPH, ale může být identifikovaná osoba,
 • • OSVČ není v roce 2021 zaměstnaná, s výjimkou příjmů daněných srážkovou daní (bez podpisu Prohlášení poplatníka),
 • • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (to splňují OSVČ na hlavní činnost),
 • • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (to splňují OSVČ na hlavní činnost); paušální daň nemohou využívat OSVČ, kteří neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • • OSVČ není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • • OSVČ není dlužníkem v insolvenčním řízení.

 

Co když OSVČ přesáhne v průběhu roku hranici příjmu 1 000 000 Kč?

V takovém případě podnikatel oznámí skutečnost do 15 dnů od zjištění finančnímu úřadu a od té chvíle si platí standardní zálohy a podává daňové přiznání původní cestou. OSVČ je povinna si dosažení limitu hlídat sama v rámci vedení základní evidence příjmu.


Jak se přihlásit do paušálního režimu?

Již existující OSVČ se museli přihlásit nejpozději do 11. ledna podáním vyplněného formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu na příslušný paušální úřad. Pokud tento termín nestihly, musí počkat k přihlášení do dalšího roku.

Nové OSVČ mají možnost se přihlásit k paušální dani i po tomto datu, musí však přihlášku podat současně s oznámením o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Registrace do paušálního režimu nebude uznána, pokud je podána později, nebo je ve formuláři uvedené jiné datum než datum zahájení samostatné výdělečné činnosti v podání pro živnostenský úřad.

Interaktivní formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu naleznete zde: https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

Vyplněný tiskopis he potřeba zaslat na příslušný finanční úřad, nebo jej podat datovou schránkou.

Zasláním formuláře podnikatele potvrzují splnění podmínek. Kromě nastavení trvalého příkazu a zrušení plateb záloh na pojistné ve svém bankovnictví již nemusí řešit další náležitosti. Informace o zrušení platby záloh předá zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení již finanční úřad.

Spočítejte si, zda se Vám paušální daň vyplatí s jednoduchou kalkulačkou na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714

Další články

Místo podnikání OSVČ

Místo podnikání OSVČ: Jeho pravidla, ohlášení a změny Povinností každého živnostníka v souladu se zákonem o živnostenském podnikání je tzv. místo podnikání označit. To musí...

Nová povinnost od roku 2023 pro všechny OSVČ? Datovka

Nová povinnost od roku 2023 pro všechny OSVČ? Datovka Podnikatelé si od příštího roku budou muset zvyknout na to, že s nimi všechny úřady začnou...

CALL CENTRA POMÁHAJÍ RŮZNÝM FIRMÁM. A VY SI SLUŽBY NAŠEHO PARTNERSKÉHO CALL CENTRA NYNÍ MŮŽETE VYZKOUŠET ZDARMA!

CALL CENTRA POMÁHAJÍ RŮZNÝM FIRMÁM. A VY SI SLUŽBY NAŠEHO PARTNERSKÉHO CALL CENTRA NYNÍ MŮŽETE VYZKOUŠET ZDARMA! Call centra jsou důležitým nástrojem pro komunikaci se...