facebook

Změna sídla společnosti

Potřebujete změnit adresu sídla Vaší společnosti z rodinného domu na nově pronajatou kancelář? Vypověděl Vám současný vlastník nemovitosti, kde máte sídlo, smlouvu? Důvodů pro změnu sídla je mnoho, jedná se tedy o poměrně běžný proces. I tak přináší svá úskalí, a proto si jej rozebereme v tomto článku.

Změna sídla v rámci obce

Pokud potřebujete změnit sídlo v rámci jedné obce, kterou máte zapsanou v notářském zápisu, můžete změnu provést prostým podáním na městský soud, aniž byste museli provádět úpravu notářského zápisu. V praxi vám tak postačí dodat obchodnímu rejstříku potřebné dokumenty, tzn. souhlas s umístěním sídla a příslušný změnový formulář, který naleznete na stránkách ministerstva spravedlnosti. Podání lze učinit osobně na městském soudu, nebo elektronicky – přes datovou schránku.

Finančně Vás tato změna vyjde na 2 000 Kč za soudní poplatek (kolky). Při osobním podání je zakoupíte na pokladně městského soudu a nalepíte na změnový formulář, při elektronickém podání přes datovou schránku vás soud vyzve k úhradě převodem.

Po přijetí podání a úhradě kolků Vám soud poskytne 15denní lhůtu, ve které se lze proti návrhu odvolat. Pokud odvolání neobdrží, dochází zpravidla k přepisu sídla v obchodním rejstříku a proces je tak dokončen.

TIP: Pro urychlení procesu zde můžete soudu doručit takzvané „Vzdání se práva na odvolání“, které dokončení procesu výrazně urychlí.

Změna sídla mimo obec

Pokud sídlo měníte mimo obec v notářském zápisu, vyjde Vás přesídlení výrazně dráž. V případě změny by totiž došlo k rozporu mezi zápisem v obchodním rejstříku a zakladatelské listině, což zákon odmítá. Pokud tedy chcete změnit sídlo například z Brna do Prahy, budete muset počítat s náklady na notáře ve výši 5 000 – 10 000 Kč, se kterým sepíšete nové znění notářského zápisu.

Výhoda této služby je rychlost, protože notář může adresu v obchodním rejstříku změnit přímým zápisem, většinou tak dochází k propsání změny již do 48 hodin po sepsání nového znění zakladatelské listiny.

Pozor na staré notářské zápisy

V minulosti se v notářských zápisech uváděla v kolonce sídla přímo konkrétní adresa. Takovýto zápis již ze své podstaty zabraňoval přesídlení v rámci obce přes soud, protože jakákoliv změna adresy by tak odporovala zakladatelské listině. V současné době se již souhrnně do notářského zápisu zapisuje právě pouze obec sídla, která změny v rámci obce přes soud umožňuje.

Před prováděním změny tedy zkontrolujte, jak máte sídlo v notářském zápisu zapsané. Pokud byste měli zapsanou konkrétní adresu, a nikoliv pouze obec, máte bohužel se změnou přes soud smůlu a budete muset zvolit nákladnější proces přes notáře.

Neoprávněné využívání sídla

Pokud jste ve sporu s majitelem nemovitosti, nebo využíváte virtuální sídlo u menších společností, které se mohou dostat do úpadku, může dojít k situaci, kdy Vám majitel nemovitosti zruší oprávnění využívat adresu jako sídlo. V takovém případě Vás soud vyzve k doložení nového oprávnění k využívání adresy jakožto sídla.

Na tuto výzvu je zásadně důležité reagovat a nové sídlo doložit, v opačném případě vám v konečném důsledku hrozí zrušení společnosti, kdy soud rozhodne o likvidaci. Pokud se tedy nacházíte v obdobné, nebo výše uvedené situaci, doporučujeme pečlivě kontrolovat datovou schránku společnosti, aby Vám případné výzvy od soudu neunikly.

Další komplikace

V procesu se mohou objevit i další komplikace, kdy například doložíte soudu souhlas s umístěním nového sídla vlastněném společností, který je však podepsán osobou, která nemá dle zakladatelské listiny oprávnění za společnost v této věci jednat. Soud Vás tedy vyzve k doložení opravňující plné moci. Obdobná situace může nastat, pokud je vlastníků objektu více. V takovém případě musí souhlas udělit nadpoloviční většina, oprávnění podepsané jedním z vlastníků soud opět neuzná.

Další problém může nastat, pokud například na soudu již máte rozpracované další řízení, nebo Vaše společnost má starou zakladatelskou listinu, která neodpovídá aktuálním právním úpravám. Proto doporučujeme při změně sídla využít služeb profesionálních společností, které za Vás vše vyřídí hladce. U nás Vám změnu sídla přes soud vyřídíme již za 1 500 Kč bez DPH.

 

Nezávazná poptávka

Vyberte si variantu virtuálního sídla, o kterou máte zájem a na jak dlouho ji chcete. Následně vás
budeme kontaktovat do cca 3 hodin od přijetí poptávky. Vyřízení pak bývá otázkou pár hodin.

Další články

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů Další významnou novinkou v tomto roce je zákon o evidenci skutečných majitelů, která je v platnosti od 01.06.2021. O co se vlastně...

Nová povinnost od roku 2023 pro všechny OSVČ? Datovka

Nová povinnost od roku 2023 pro všechny OSVČ? Datovka Podnikatelé si od příštího roku budou muset zvyknout na to, že s nimi všechny úřady začnou...

Jak se vyhnout pokutě od živnostenského úřadu

Jak se vyhnout pokutě od živnostenského úřadu Podnikání jako OSVČ je oproti vedení společnosti v mnoha ohledech administrativně jednodušší. I živnostenské podnikání se však řídí...