facebook

Místo podnikání OSVČ

Povinností každého živnostníka je v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb. (zákon o živnostenském podnikání) označit místo podnikání. Toto místo musí být označeno nejpozději v den, kdy živnostník začne podnikat. Na označení místa podnikání postačí i nápis na poštovní schránce a zvonku živnostníka. Není třeba použít žádnou tabuli, či jiné speciální označení.

Označení místa podnikání má ale pár zásad, které by měly být dodrženy:

  • srozumitelnost a přesnost, musí být jasné jakého živnostníka označuje
  • jednoznačnost, aby bylo jasné, že jde o označení místa podnikání
  • dobrá viditelnost, tedy umístit jej na vhodném viditelném místě

 

Místo podnikání a provozovna

Místo podnikání

je adresa, která je zapsána v živnostenském nebo obchodním rejstříku, případně v jiné evidenci, která je stanovena zvláštním zákonem. V případě živnostníků, kteří podnikají z domu, je to adresa trvalého bydliště, případně jiná adresa, kterou si zvolí.

Místo podnikání

musí být označeno názvem, který má živnostník uvedený v živnostenském rejstříku. Pokud podniká jen pod vlastním jménem, stačí pro označení místa podnikání napsat jméno a příjmení. Když však používá i případné doplňující informace, například "výroba šperků" je třeba i tyto informace uvést na etiketě místa podnikání.

Místo podnikání

je místo, kde se provádí samostatná podnikatelská činnost. Za provozovnu se považuje tedy například kosmetický salón, výrobna, prodejna, poradna a jiné. Provozovna si živnostník zřizuje tehdy, když charakter jeho živnosti neumožňuje vykonávat tuto práci doma kvůli nedostatku prostoru, z hygienického hlediska, nesouhlasu sousedů či majitelů prostor nebo z různých jiných důvodů.

Ve většině případů živnostník provozuje svou činnost přímo z místa svého trvalého bydliště. V tomto případě není živnostník povinen prokázat vztah s nemovitostí například nájemní smlouvou nebo souhlasem vlastníka. Jiný je však případ, kdy je vlastníkem bytu nebo domu jiná osoba, například rodinný příslušník. Tehdy je třeba požádat tuto osobu o písemný souhlas vlastníka o tom, že se v dané nemovitosti může provádět daná živnost.

Podnikání mimo trvalého bydliště

Označit místo podnikání je povinen i takový živnostník, který nemá zřízenou provozovnu, ale ani nevykonává svou pracovní činnost na adrese uvedené jako místo podnikání. To znamená, že živnostník, který má v živnostenském rejstříku uvedenou adresu svého trvalého bydliště, ale v rámci podnikání se na této adrese nenachází, měl by mít označení místa podnikání i na zvonku nebo poštovní schránce trvalého bydliště. Pokud však chce živnostník umístit své místo podnikání mimo svého trvalého pobytu, musí na živnostenském úřadě prokázat užívací právo k dané nemovitosti.

Živnost bez trvalého bydliště

Dalším případem může být, že živnostník má z jakýchkoliv důvodů zrušen trvalý pobyt av občanském průkazu má uvedenou jen obec, případně část obce jako svůj trvalý pobyt. V takovém případě může uvést jako místo podnikání pouze obec pobytu a tím pádem bude jeho korespondenční adresou adresa sídla obecního úřadu dané obce. Na tuto adresu se pak budou zasílat všechny písemnosti určené přihlášenému občanovi. Obecní úřad je povinen daného občana informovat, že mu přišla nebo má přijít pošta. Pokud však živnostník bez trvalého pobytu nechce zvolit adresu sídla obecního úřadu jako své místo podnikání uvedené v živnostenském rejstříku, má možnost vytvořit si virtuální sídlo.

Virtuální sídlo je adresa, kterou může živnostník využívat jako korespondenční adresu pro doručování pošty. Výhodami takového sídla je zejména to, že v případě přestěhování se nevzniká povinnost měnit místo podnikání a také například snížení nákladů na pronájem prostor k podnikání.

Nezávazná poptávka

Vyberte si variantu virtuálního sídla, o kterou máte zájem a na jak dlouho ji chcete. Následně vás
budeme kontaktovat do cca 3 hodin od přijetí poptávky. Vyřízení pak bývá otázkou pár hodin.

Další články

Jak se vyhnout pokutě od živnostenského úřadu

Jak se vyhnout pokutě od živnostenského úřadu Podnikání jako OSVČ je oproti vedení společnosti v mnoha ohledech administrativně jednodušší. I živnostenské podnikání se však řídí... Pokračovat ve čtení

Životní pojištění pro podnikatele. Vyplatí se, nebo ne?

Životní pojištění pro podnikatele. Vyplatí se, nebo ne? Stát se o většinu OSVČ při nemoci či úrazu de facto nepostará. Jedna věc je, že kolem... Pokračovat ve čtení

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla OSVČ nebo firmy – vzor dokumentu a potřebné náležitosti

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla OSVČ nebo firmy – vzor dokumentu a potřebné náležitosti Jste živnostník nebo vlastníte společnost a přitom nechcete uvádět jako... Pokračovat ve čtení