facebook

Místo podnikání OSVČ: Jeho pravidla, ohlášení a změny

Povinností každého živnostníka v souladu se zákonem o živnostenském podnikání je tzv. místo podnikání označit. To musí být označeno nejpozději v den, kdy začne podnikat. Na jeho označení postačí nápis na poštovní schránce a zvonku. Není třeba použít žádnou tabuli ani jiné speciální označení. Označení místa podnikání má ale pár zásad, které by se měly dodržet. Máte je správně? A zásady má samozřejmě i jeho ohlášení na úřadě, případná změna při stěhování atd. Všechny detaily v článku. Včetně porovnání s pojmy, které se pletou a není radno je zaměňovat…

Místo podnikání OSVČ: Jeho pravidla, ohlášení a změny

Nejprve začněme definicí místa podnikání. Konkrétně se jedná o adresu, která je zapsána v živnostenském rejstříku nebo v tom obchodním, případně v jiné evidenci, která je stanovena zvláštním zákonem. Místo podnikání je živnostník povinen mít – bez něj totiž živnost nemůže provozovat. Adresa, kterou si sám zvolí, ovšem není zákonem vymezena.

Ve většině případů živnostník provozuje svou činnost přímo z místa svého trvalého bydliště. V tom případě navíc ani není povinen prokázat vztah s nemovitostí například nájemní smlouvou nebo souhlasem vlastníka. Jiný je však případ, kdy je vlastníkem bytu nebo domu jiná osoba. Tehdy je pak nutné požádat takovou osobu o písemný souhlas vlastníka o tom, že v nemovitosti může podnikatel danou živnost provádět. Jak má souhlas vypadat, jsme psali v tomto článku.

 

PRAVIDLA OZNAČENÍ MÍSTA PODNIKÁNÍ OSVČ

Místo podnikání musí být označeno názvem, který má živnostník uvedený v živnostenském rejstříku. Pokud podniká jen pod vlastním jménem, stačí pro označení místa podnikání napsat jméno a příjmení. Když však používá i případné doplňující informace, například "výroba šperků" je třeba i tyto informace uvést na etiketě místa podnikání.

Označení místa podnikání má pár zásad, které by měly být dodrženy, nechcete-li zbytečné nepříjemnosti. Konkrétně:

  1. Srozumitelnost a přesnost – musí být jasné, jakého živnostníka označuje
  2. Jednoznačnost – musí být jasné, že jde o označení místa podnikání
  3. Dobrá viditelnost – musí být umístěno na vhodném viditelném místě

 

MÍSTO PODNIKÁNÍ, SÍDLO PODNIKÁNÍ A PROVOZOVNA – ROZDÍLY

1 Místo podnikání = sídlo živnostníka. Bývá shodné s adresou trvalého bydliště, ale není to povinné. Živnostník si může zvolit i jinou adresu, třeba pronajaté kanceláře či od poskytovatele virtuálních sídel (potřebuje výše zmíněný souhlas).
2 Sídlo podnikání = sídlo společnosti. Jedná se o adresu, kde podnikatel se svou společností sídlí. Tato adresa slouží jako adresa oficiální a tedy též korespondenční. I toto sídlo samozřejmě může být virtuální (když firma nepotřebuje vlastní kanceláře).
3 Provozovna = místo, kde dochází k výkonu podnikání. Například prodejna, dílna či kancelář, odkud podnikatel poskytuje služby. Může jich mít i víc a nemusí mít žádnou. Jen pozor. Oproti sídlu OSVČ jsou na provozovnu v zákoníku kladeny o něco vyšší nároky (na označení, její vznik a také zánik).

 

OHLÁŠENÍ MÍSTA PODNIKÁNÍ OSVČ

Pokud jako se rozhodnete podnikat jako živnostník a vyrazíte to na úřad oznámit, bude potřeba uvést tyto náležitosti:

  • Název obce, ve které budete sídlit
  • Ulici, ve které se živnost nachází
  • Číslo popisné domu a orientační
  • Poštovní směrovací číslo obce

 

ZMĚNA MÍSTA PODNIKÁNÍ OSVČ

Pokud již jako osoba samostatně výdělečně činná někde sídlíte a z jakéhokoli důvodu plánujete změnu, je nezbytné ji nahlásit na živnostenském úřadě. Vybrat si k tomu lze kterýkoli na území ČR. Ke změně je třeba jen občanský průkaz a dokument se souhlasem vlastníka nemovitosti, že ji můžete pro podnikatelské účely využívat. Tento dokument nesmí být opatřen ověřeným podpisem starším víc jak 3 měsíce. Případně lze sídlo sjednat také na základě nájemní smlouvy.

 

VIRTUÁLNÍ SÍDLO PRO OSVČ – ŠIKOVNÉ ŘEŠENÍ

Samozřejmě je možné uvést i místo podnikání mimo trvalé bydliště – nabízejí se konkrétně dvě možnosti. Buď si pronajmout kancelář a zažádat jejího vlastníka o svolení s umístěním sídla na adresu dané kanceláře, nebo můžete zůstat na své domácí adrese (pokud kancelář nepotřebujete) a zřídit si tzv. virtuální sídlo (opět potřebujete souhlas).

Virtuální sídlo je adresa, kterou může živnostník využívat jako korespondenční adresu pro doručování pošty. Výhodou takového sídla je zejména to, že v případě přestěhování nevzniká povinnost měnit místo podnikání. A také snížení nákladů na pronájem prostor k podnikání, možnost volby prestižnější adresy a rovněž anonymita. Pokud se vám princip virtuálního sídla líbí, máte u nás na výběr z 20 takových po celé ČR a to za dostupné ceny.

Případně si sídlo u nás můžete rovnou objednat přes nezávazný poptávkový formulář níže:

 

Nezávazná poptávka

Vyberte si variantu virtuálního sídla, o kterou máte zájem a na jak dlouho ji chcete. Následně vás
budeme kontaktovat do cca 3 hodin od přijetí poptávky. Vyřízení pak bývá otázkou pár hodin.

Další články

Datová schránka

Datová schránka Komunikace s úřady – mnohdy nepříjemná činnost, ať už kvůli matoucí komunikaci státních institucí, složitosti formulářů, nebo nevyhovujícím otevíracím dobám kontaktních míst. V...

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout?

Režim paušální daně od roku 2023 pro více podnikatelů: Které změny by vám neměly uniknout? Dle odhadu Ministerstva financí využívá paušální daň v roce 2022 až...

Základní kapitál u společností s.r.o.

Základní kapitál u společností s.r.o. Základní kapitál je jednou z hlavních náležitostí každé společnosti s.r.o. Pokud i vy zakládáte novou společnost, budete muset hned v...